FAGMODULER :: kea.dk

Fagmoduler

Alle KEA Kompetences fagmoduler er statsanerkendte på enten Akademi- eller Diplomniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Du bygger oven på din egen erfaring, opdager nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst kan du anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

 

LEDELSE 

Afgangsprojekt i AU i Ledelse

Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse

Coaching i organisationer

Coaching og konflikthåndtering

Den professionelle relation - Ledelse og medarbejder I (Diplomniveau)

Det strategiske lederskab

Forandringsledelse (Akademiniveau)

Forandringsledelse (Diplomniveau)

Grundlæggende bestyrelsesansvar

HRM og ledelse (Diplomniveau)

Human Resource Management

Lean-ledelse i praksis

Ledelse i praksis

Ledelse i praksis, Bornholm

Ledelse og coaching (Diplomniveau)

Lederens forretningsforståelse

Lederkommunikation - Det personlige lederskab I (Diplomniveau)

Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere II (Diplomniveau)

Organisation og arbejdspsykologi

Organisation og processer - Ledelse og organisation I (Diplomniveau)

Positiv psykologi i organisationer

Professionelt lederskab - Det personlige lederskab II (Diplomniveau)

Projektledelse (Diplomniveau)

Projektstyring i praksis

Strategisk ledelse (Diplomniveau)

Styring og strategi - Ledelse og organisation II (Diplomniveau)

Teamledelse

Økonomisk ledelse (Diplomniveau)

 

KOMMUNIKATION

Afgangsprojekt

Kommunikation i praksis

Kommunikation i praksis (Koordinatoruddannelsen) 

Online kommunikation

Projektledelse og koordinering (Koordinatoruddannelsen)

Præsentationsteknik

Skriftlig kommunikation

Sociale medier

Strategisk kommunikation

 

SALG OG MARKEDSFØRING

Afgangsprojekt 

Afsætningsstrategi

Butiksoptimering

Butiksøkonomi

CRM og loyalitetsprogrammer

Cross Media Concepts

Content marketing

Customer insight

Digital Design

Digital markedsføring

Digital marketing

E-handel

E-handel: Optimering af salg og indtjening

E-handel : Strategi og Forretningsudvikling

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Indledende erhvervsøkonomi med regneark

International markedsføring og -analyse

Konceptstyring i detailhandlen

Markedsføring og forhandling

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Samfundsøkonomi

Service

 

HR

Afgangsprojekt 

Den strategiske HR-funktion

HR's servicering af linjeledelsen

Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Personalejura

Rekruttering

Samtalen som redskab

Strategisk kompetenceudvikling

 

ØKONOMI

Afgangsprojekt

Boligfinansiering og -rådgivning

Ejendomshandel 1

Ejendomshandel 2

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Erhvervsret

Erhvervsøkonomi

Finansielle forretninger

Global økonomi

Indledende erhvervsøkonomi med regneark

Omsætning af fast ejendom

Revision og Årsrapport

Samfundsøkonomi

Statistik

Virksomhedens investering og finansiering

Økonomistyring i praksis

Årsrapport og regnskabsanalyse

             

SUNDHED

Afgangsprojekt i Sundhedspraksis

Kvalitetsudvikling og dokumentation

Omsorgs- og relationsarbejde

Professionel praksis

Pædagogik og kommunikation

Sammenhængende forløb

Socialpædagogik og psykiatri

Tværfaglige indsatsområder

 

TEKNIK, MILJØ OG ENERGI

Afgangsprojekt i Innovation, Produkt og Produktion

Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi

Anvendt Økonomi, Hellerup

Anvendt Økonomi, Bornholm

Automationsdesign

Bedre Bolig rådgiver

Boliginstallation til delautorisation

Bygningsautomatik

Bygningsinstallation 

Drift og vedligehold

EL-teknologi og integrerede automatiske enheder 

Energikonsulent

Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer

Grundlæggende VVS-tekniske begreber 

Innovationsledelse

Installation og dokumentation

Installationer og el-forsyningsanlæg

Kvalitet, sikkerhed og miljø - El

Kvalitet, sikkerhed og miljø - VVS

Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Maskinteknologi industri

Organisering, Bornholm

Organisering, Hellerup - Forår 2017

Organisering, Hellerup - Efterår 2017

Produktionsoptimering

Projektledelse, Bornholm

Projektledelse

Projektopgave og delautorisationsprøve - El

Sanitet

Varmeinstallationer bygninger

 

BYGGERI

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

Byggeteknik - mindre byggerier

BIM til projektering

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

 

IT 

Netværks- og kommunikationssikkerhed

 

 

 

Alle fagmoduler er enten på akademiniveau eller på diplomniveau og kan både tages separat for at styrke din kompetence inden for et specielt område eller indgå som en del af en akademi- eller diplomuddannelse.

Hvis du er interesseret i en hel akademiuddannelse så læs her mere her. 

Hvis du er interesseret i en hel diplomuddannelse så læs her mere her.