Den strategiske HR-funktion :: kea.dk

Den strategiske HR-funktion

StudieretningAkademiuddannelsen i HR
Omfang10 ECTS (obligatorisk fagmodul)
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Ballerup

Daghold: 
Undervisning kl. 8.30-14.30 på følgende dage dage: 
16/1, 6/2, 16/2, 27/2, 6/3, 16/3, 6/4
Prøvedato: 17/4
 2018  

Internat på eksternt kursussted: 
25-26/1 2018 (1½ døgn)
(1. dag: 9.00-21.00. Dag 2: 8.30-13.00) 

Inkl. webinarer

Pris12.400 kr. 
Prisen inkluderer 1½ døgn internat
ForplejningFuld forplejning under internat - ingen forplejning under normal undervisning.
LitteraturHRM i praksis, 1. udg. af Henrik Holt Larsen m.fl., Samfundslitteratur, 2014 (ISBN: 9788759317594)
HR udefra og ind, 1. udg. af Dave Ulrich m.fl., Forlaget Gittemandrup, 2013 (ISBN: 9788799620272)
Konsulentens grønspættebog - systemisk og eksistentiel tilgang til konsulentarbejde, 1. udg. af Vibe Strøier, Dansk psykologisk Forlag, 2011 (ISBN: 9788777066498)
Metode og projektskrivning - en introduktion, 2. udg. af Thomas Harboe fra Samfundslitteratur, 2013 (ISBN: 9788759314999)
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding


Den strategiske HR-funktion giver dig en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre en god overensstemmelse mellem organisationens behov og HR-indsatsen. Du bliver introduceret til centrale HR-begreber så som HR udefra og ind, Social Kapital samt klassiske teorier.

Faget er et obligatorisk fag, som knytter sig til Akademiuddannelsen i HR, som du kan læse mere om her.

Vi anbefaler, at du tager dette fagmodul EFTER du har taget hhv. 2 valgfrie fagmoduler samt det obligatoriske fagmodul: Organisationsudvikling i HR-perspektiv – hermed har du gode forudsætninger for at få et godt udbytte af dette fagmodul.


INDHOLD

 • HR-forståelse og HR-begrebets udvikling
 • HR-roller og konsulentroller
 • Egen HR-rolle og personlig udvikling
 • Strategi- og forretningsforståelse
 • HR-strategi og personalepolitik

UDBYTTE

 • Du får metoder og redskaber indenfor det HR-strategiske område og redskaber til at gøre brug af de færdigheder, der knytter sig til en beskæftigelse i en udviklingsorienteret HR-funktion.
 • Du lærer at vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til HR og dermed den sociale kapital i virksomheden.
 • Du lærer at formidle HR-relevante og praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere i virksomheden.
 • Du lærer at definere de HR-relaterede udviklingsbehov.
 • Du lærer at karakterisere en virksomheds strategiske situation.
 • Du vil kunne opstille en udviklingsplan


EKSAMENSFORM
Mundtlig eksamen på baggrund af kort projekt (ca. 8 sider)


LIDT OM UNDERVISEREN

Underviser Jane Olga Melholt-Riggelsen ” Uddannelse i et større perspektiv”.

Jane Olga Melholt-Riggelsen er fagkoordinator på HR-området og en erfaren, dynamisk og nysgerrig underviser bl.a. i de obligatoriske fagmoduler som er: Strategisk Kompetenceudvikling, Organisationsudvikling i et HR perspektiv og Den Strategiske HR funktion.
Hun har en særlig passion for digital læring og har introduceret såkaldt ”blended learning” til stor glæde for de studerende. ”HR området har været og vil også i fremtiden udvikle sig hastigt. Tendensen i øjeblikket er ”HR udefra og ind”. Det kræver et ændret fokus og stiller krav til de kompetencer HR p-professionelle skal besidde, hvis HR skal bestå som en selvstændig og anerkendt enhed i virksomhederne. Missionen er, at de studerende som fremtidige HR-professionelle skal opnå både faglige og personlige kompetencer til at varetage fremtidens HR opgaver, for at skabe værdig for virksomhederne.

TILMELDING

Tilmeld dig Den strategiske HR-funktion.

Ved tilmelding modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Du er optaget på uddannelsen, med mindre du hører andet fra os. Efter tilmeldingsfristen vil du modtage en indkaldelse med praktiske oplysninger som anvendt litteratur, vejviser, semesterplan mm.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010