Erhvervsjura i den finansielle sektor :: kea.dk

Erhvervsjura i den finansielle sektor

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (obligatorisk fagmodul)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

Fagmodulet afvikles som en kombination af dags- (09.00-15.30) og aftenhold (17.00-20.20)
6/3, 20/3, 4/4 (aften), 17/4, 1/5 (aften), 8/5, 22/5
Prøvedato: 4/6 2018 kl. 14.00-18.00

Pris5.400 kr.
ForplejningForplejning er ej inkluderet
Litteratur

Dittmann & Gade (2017): Dansk & International Erhvervsret, Trojka, ISBN 9788771540864
Fisher Föh, Mandøe & Tinten (2017-2018): Erhvervsjura – Lovsamling, Hans Reitzels Forlag, ISBN 9788741268279

AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist Se www.finanstilmelding.dk 
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

PERSONRET, HÆFTELSE, VIRKSOMHEDSFORMER OG TINGLYSNING – LÆR AT OMSÆTTE JURIDISK TEORI, SÅ DET GIVER MENING FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

På Erhvervsjura i den finansielle sektor giver vi dig en grundlæggende juridisk helhedsforståelse, og lærer dig at identificere, analysere og beskrive og komme med løsningsforslag på juridiske problemstillinger i relation til finansiel rådgivning på både sektor- og brancheniveau. Vi fokuserer samtidig på at give dig en forståelse for, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå at bringe din finansielle virksomhed i et erstatningsansvar.

Erhvervsjura i den finansielle sektor er et obligatorisk fag på Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som du kan læse mere om her.

INDHOLD

 • Person- og familieret 
 • Virksomhedsformer og -hæftelse 
 • Gældsbreve og betalingsmidler
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Kreditaftaler og købelov
 • Aftaler og fuldmagter
 • Betalingsstandsning og konkurs mm.

UDBYTTE

 • Du lærer, hvordan man kan forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med finansiel rådgivning
 • Du får en tilgang til juridisk metode, så du bliver i stand til at analysere og anvende ny lovgivning og praksis
 • Du bliver klædt på til at identificere relevante retsregler, der kan løse juridiske problemstillinger
 • Du bliver i stand til at henvise til andre juridiske rådgivere 
 • Du bliver i stand til at vurdere og anvende relevante retskilder 
 • Du lærer at anvende branchevedtagne eller –påbudte etiske regler – som f.eks. god-skik-regler og MFID-regler 
 • Du lærer om den juridiske verdensorganisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og du får indsigt i juridisk praksis


PRØVEFORM
Skriftlig prøve

 

LIDT OM UNDERVISEREN

Hanne Blokdal-Pedersen har flg. uddannelsesmæssige baggrund: 
Advokatuddannet, HD – regnskabsvæsen, Uddannet projektleder.

Hanne har tidligere undervist på bl.a.: Lyngby Handelskole (erhvervsret), Specialskolerne i København (erhvervsret I og II), internt i det tidligere Økonomistyrelse (pant), internt i Statens Administration (pant og lean).

Derudover er Hanne Karnov skribent, og driver i sin fritid et landbrug.


TILMELDING

Tilmeld dig på Erhvervsjura i den finansielle sektor.

Ved tilmelding modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Du er optaget på uddannelsen, med mindre du hører andet fra os. Efter tilmeldingsfristen vil du modtage en indkaldelse med praktiske oplysninger, som anvendt litteratur, vejviser, semesterplan mm.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010