Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere II :: kea.dk

LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING - LEDELSE OG MEDARBEJDER 2

StudieretningDiplom i Ledelse
Omfang5 ECTS (obligatorisk fagmodul)
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Ballerup


Aftenhold
:
Undervisning kl. 15.30-20.30 på følgende dage:
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5
Prøvedato: 22/5
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold


Daghold:
Undervisning kl. 09.00-16.00 på følgende dage:
19/4, 26/4, 3/5, 17/5
Prøvedato: 31/5
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold

Pris7.900 kr.
ForplejningPrisen inkluderer forplejning
LitteraturLæring i arbejdslivet af Illeris, Knud, 1. Udgave, Roskilde Universitetsforlag, 2004
Refleksion og læring - kompetenceudvikling i arbejdslivet af Wahlgren, Bjarne, 1. Udgave, Samfundslitteratur, 2002
Relationer i organisationer - en verden til forskel af Haslebo, Gitte, 1. Udgave, Dansk psykologisk Forlag, 2004
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart 
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

LÆRINGS- OG KOMPETENCERELATIONER

Opmærksomheden og forståelsen omkring lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejdere indbyrdes skærpes. Samspillet er medskabende for organisatoriske udviklingstænkninger og -muligheder i egen organisation. 


INDHOLD

 • Fokus på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om læring og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelse af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
 • Begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelse af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
 • Udvikling af kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk ift. hvordan disse ovennævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om læring, dannelse, kompetenceudvikling og personaleudvikling i organisationen og hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
 • Udvikle forståelsen af, hvordan kompetencen til at identificere, reflektere og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag vedrører læring og kompetenceudvikling samt HR-koncepter og deres implementering i egen organisation hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etikker og værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. 


UDBYTTE

 • Kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde ift. en udvalgt problemstilling relateret til lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejder og medarbejder indbyrdes. 
 • Kunne vurdere forskellige teorier og metoder der retter sig mod udviklingen af de menneskelige ressourcer i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

 • Anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i organisationen, og kunne reflektere egne ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser heraf for samspillet mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.

 • Overfor organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige teorier, metoder og tiltag vedr. læring og kompetenceudvikling ift. organisationens overordnede udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. 


HOS KEA FÅR DU DERUDOVER

 • Undervisning på små hold.
 • Praksisnær undervisning på et videregående niveau.
 • Underviser med både høj faglig viden og solid erfaring indenfor området.
 • Et anerkendt kursus med 5 ECTS, som kan indgå i en diplomuddannelse i ledelse. 

 

PRØVEFORM
Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave på 20.000 anslag


TILMELDING

Tilmeld dig Ledelse og medarbejdere II


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010