BYGGERI :: kea.dk

Videregående uddannelser inden for byggeriet

Vil du bidrage til produktivitetsforbedringer og en dybere teknisk og forretningsmæssig indsigt i en bygge- og anlægssektor i udvikling og vækst? Vil du bevare kontakten med arbejdsmarkedet imens, du læser videre? Så er KEAs uddannelser på deltid vejen frem. 

KEA’s efter- og videreuddannelser inden for byggeriet er målrettet faglærte i bygge- og anlægsbranchen, som vil styrke deres kvalifikationer, og samtidig give virksomhederne mulighed for kompetencegivende videreuddannelse af deres faglærte medarbejdere mens de er i arbejde.

Uddannelserne er bygget op i moduler, der hver dække et fagligt emne – enten inden for proces og byggeledelse eller indenfor det byggetekniske område. Med en byggefaglig efteruddannelse kan du og din virksomhed bl.a. opnå øgede kompetencer indenfor digitalisering af byggeriet, at byggerier gennemføres i høj kvalitet til tiden, og at det samtidig bliver en god forretning for virksomheden.

Uddannelserne kan tages i et sammenhængende forløb eller modulerne kan tages enkeltvis.


Akademiuddannelsen i Byggekoordination

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Som byggekoordinator er du bindeled mellem projektleder og sjakbajs/formand og optimerer byggeriets processer i udførelses-fasen. Uddannelsen fokuserer på: koordinering, kommunikation, brug af digitale værktøjer samt jura-og forretningsforståelse.


BYGGERIETS LEDERUDDANNELSE (BLU)

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Dansk Byggeri, IBA og KEA Kompetence er gået sammen i et samarbejde om at udbyde branchens stærkeste uddannelsestilbud for bygge- og anlæggets ledere. Formålet med Byggeriets Lederuddannelse er at give den dygtige håndværker med ambitioner mulighed for at opkvalificere sig og få ny viden og værktøjer der kan bruges direkte i hverdagen.

Byggeriets Lederuddannelse er udviklet specielt til bygge- og anlægsbranchen og henvender sig til folk med praktisk erfaring. På Byggeriets Lederuddannelse bliver dine medarbejdere bevidste om, hvordan de skaber udvikling, øger virksomhedens konkurrenceevne samt forbedrer resultaterne.


Akademiuddannelsen i Byggeteknologi

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Du har erfaring fra bygge- og anlægs-branchen, men har behov for at få nye byggetekniske kompetencer eller få ajourført de eksisterende, fx inden for byggematerialer, byggeteknik, digitale bygningsmodeller, bygningsfysik og -konstruktioner.