AU I BYGGEKOORDINATION :: kea.dk

AKADEMIUDDANNELSEN i Byggekoordination

Som byggekoordinator er du bindeled mellem projektleder og sjakbajs/formand og optimerer byggeriets processer i udførelses-fasen.

Uddannelsen har til formål, at afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbranchen står over for i kraft af en stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf øget behov for: koordinering, kommunikation, brug af digitale værktøjer samt jura-og forretningsforståelse for at kunne optimere processerne og levere den ønskede kvalitet i løsningerne.

Uddannelsens samlede opbygning

Den samlede struktur for AU i byggekoordination er gengivet i denne tabel:

 

Afgangsprojekt

(10 ECTS)

 

 

IT i udførelsesfasen

(10 ECTS)

 

Personaleledelse og -jura i byggeriet

(10 ECTS)

 

 

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

(10 ECTS)

 

Salg og markedsføring

(10 ECTS)

 

Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads

(5 ECTS)

 

Kommunikation på byggepladsen

(5 ECTS)

 

Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

(10 ECTS)

 

 

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder

(10 ECTS)

 

 

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

(10 ECTS)

 


Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og –virksomheder


Lær at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk

På faget ’Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder’ lærer du bl.a. at vurdere og håndtere betaling for ekstraarbejde, udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger, dækningsbidrag, samt risici, beregne produktivitet for en virksomhed og en byggesag, mv.

Du får kompetencer til at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk, samt igangsætte forbedringsprocesser samt at identificere de væsentligste succes-kriterier og risici for en entreprenør i en byggeproces.

• Projektbudgetter
• Økonomisk risikostyring
• Rentabilitet
• Beregning af tilbagebetalingstid på investeringer
• Planlægning af en optimeringsproces
• Sammenhæng mellem byggeriets stader og acconto-betalinger

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage24/1, 31/1, 7/2, 14/2 , 21/2, 28/2, 7/3, 14/3

Eksamen: 21/3 2018 

Tidsrum
: 8.30-15.30

Pris
: 8.250 kr. ex. moms / 8.650 kr. inkl. moms
Forplejning og litteratur er inkluderet i prisen.

Undervisningssted
: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

TILMELD DIG ØKONOMIFORHOLD I MINDRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER OG -VIRKSOMHEDER HER


Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen


På faget Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen lærer du, at vurdere byggesagens juridiske problemstillinger på baggrund af en juridisk granskning og kunne formidle disse til byggesagens samarbejdspartnere. Desuden lærer du, at søge, anvende og vurdere teknisk fælleseje, rapporter og andet materiale af relevans for branchen. Du får kompetencer til at agere i overensstemmelse med reglerne i AB92 samt at håndtere byggesagens aktuelle aftaler juridisk. Endvidere får du kompetencer til at indhente tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter. 

  • Udbudsmateriale
  • Teknisk fælleseje
  • Indgåelse af aftaler
  • Entrepriseformer og aftale- og kontraktforhold under byggesagens gennemførelse
  • Målgruppeorienteret kommunikation - mundtligt, skriftligt og digitalt
  • Formidling af byggefaglige problemstillinger

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage24/10, 31/10, 7/11, 13/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12

Eksamen: 19/12 2018 

Tidsrum: 8.30-15.30

Pris: 8.250 kr. ex. moms / 8.650 kr. inkl. moms
Forplejning og litteratur er inkluderet i prisen.

Undervisningssted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup.

TILMELD DIG KOMMUNIKATION, SAMARBEJDE OG BYGGEJURA I BYGGEPROCESSEN HER
KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010