AU I BYGGEKOORDINATION :: kea.dk

AKADEMIUDDANNELSEN i Byggekoordination

Som byggekoordinator er du bindeled mellem projektleder og sjakbajs/formand og optimerer byggeriets processer i udførelses-fasen.

Uddannelsen har til formål, at afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbranchen står over for i kraft af en stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf øget behov for: koordinering, kommunikation, brug af digitale værktøjer samt jura-og forretningsforståelse for at kunne optimere processerne og levere den ønskede kvalitet i løsningerne.

Uddannelsens samlede opbygning

Den samlede struktur for AU i byggekoordination er gengivet i denne tabel:

 

Afgangsprojekt

(10 ECTS)

 

 

IT i udførelsesfasen

(10 ECTS)

 

Personaleledelse og -jura i byggeriet

(10 ECTS)

 

 

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

(10 ECTS)

 

Salg og markedsføring

(10 ECTS)

 

Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads

(5 ECTS)

 

Kommunikation på byggepladsen

(5 ECTS)

 

Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

(10 ECTS)

 

 

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder

(10 ECTS)

 

 

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

(10 ECTS)

 


Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

 

Få styr på byggeriets processer og ressourcer

På faget ’Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer’ lærer du, at granske et udbudsmateriale og forstå hvilken betydning bygge-pladsforholdene har for realiseringen af entrepriseydelsen. Endvidere lærer du, at forstå et byggesagsforløb fra udbud til afleveringsforretning

Du får kompetencer til at anvende planlægningsredskaber til at udarbejde hovedtidsplan og lokationsbaserede planer og ugeplaner samt at forstå og anvende metoder fra LEAN i praksis.

 

• Lean construction
• Logistik og digital kvalitetssikring
• Praktisk forhandlingsteknik
• Tidsstyring af projekter
• Analyse og vurdering af samspil mellem faggrupper i projekter i bygge- og anlægningsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetsikring og arbejdsmiljø.

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage: tirsdag 24/10, tirsdag 31/10, tirsdag 7/11, fredag 10/11, tirsdag 14/11, , tirsdag 21/11, tirsdag 28/11, tirsdag 5/12, tirsdag 12/12, fredag 15/12

Eksamen tirsdag 19/12.

Pris 9.700 kr. (incl. en let frokost og materialer)

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup.

TILMELD DIG PLANLÆGNING OG STYRING AF BYGGERIETS PROCESSER OG RESSOURCER HER


Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og –virksomheder

 

Lær at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk

På faget ’Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder’ lærer du bl.a. at vurdere og håndtere betaling for ekstraarbejde, udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger, dækningsbidrag, samt risici, beregne produktivitet for en virksomhed og en byggesag, mv.

Du får kompetencer til at styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk, samt igangsætte forbedringsprocesser samt at identificere de væsentligste succes-kriterier og risici for en entreprenør i en byggeproces.

 

• Projektbudgetter
• Økonomisk risikostyring
• Rentabilitet
• Beregning af tilbagebetalingstid på investeringer
• Planlægning af en optimeringsproces
• Sammenhæng mellem byggeriets stader og acconto-betalinger

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage2018 - dage tilgår. 

Pris 9.700 kr. (incl. en let frokost og materialer)

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup.

TILMELD DIG ØKONOMIFORHOLD I MINDRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER OG -VIRKSOMHEDER HER

 

 

 KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010