AU I BYGGETEKNOLOGI :: kea.dk

Akademiuddannelsen i Byggeteknologi

En efteruddannelse i Byggeteknologi kan opkvalificere dig, der allerede er i, eller har erfaring fra bygge- og anlægs-branchen, men som har behov for at få nye byggetekniske kompetencer eller få ajourført de eksisterende, fx inden for byggematerialer, byggeteknik, digitale bygningsmodeller, bygningsfysik og -konstruktioner.

AU i Byggeteknik imødekommer den udvikling, der er i gang i bygge- og anlægsbranchen ift. nye materialer, digitalisering (BIM) og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse.

I 2017 udbydes følgende fag på uddannelsen:

Byggeteknik – mindre byggerier

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

BIM til projektering

Udvidet BIM

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

BIM Brochure

Du kan læse mere om BIM i brochuren her

 

 

Uddannelsens samlede opbygning

Den samlede struktur for AU i byggeteknologi er gengivet i nedenstående tabel:

Afgangsprojekt

(10 ECTS)

 

Miljøfarlige stoffer

 (5 ECTS)

 

Udvidet BIM

 (5 ECTS)

FM inddragelse i byggerietsdesignfase (5 ECTS)

Tidstypiske bygninger og konstruktioner (5 ECTS)

 

 

 

Tilgængelighed

(10 ECTS)

Bæredygtigt byggeri

(10 ECTS)

BIM til projektering

10 ECTS)

 

Outsourcing af drift og service opgaver og lovgrundlag

 (10 ECTS)

 

Registrering & tilstands-vurdering

 (10 ECTS)

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

(10 ECTS)

Commissioning

(10 ECTS)

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet

 (10 ECTS)

 

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

(10 ECTS)

 

Byggeteknik – mindre byggerier

 (10 ECTS)

 

 

 

Byggeteknik – mindre byggerier

 

Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.

På faget ’Byggeteknik - mindre byggerier’ lærer du bl.a., om hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtproblemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder samt betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer.

 

• Geometri
• Mekanisk fysik
• Varmetransmission
• Fugtforhold i konstruktioner
• Statik
• Overslagsdimensionering af konstruktionselementer
• Bygningsreglementer og forskrifter

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage: Tirsdag 24/10, tirsdag 31/10, tirsdag 7/11, fredag 10/11, tirsdag 14/11, tirsdag 21/11, tirsdag 28/11, tirsdag 5/12, tirsdag 12/12, fredag 15/12

Eksamen tirsdag 19/12.
         

Pris 9.700 kr. (incl. en let frokost og materialer)

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup. 

TILMELD DIG BYGGETEKNIK - MINDRE BYGGERIER HER


Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

 

Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller.

På faget ’Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller’ lærer du, at vurdere behovet for brugen af digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og udarbejde relationer mellem fag- og fællesmodeller.

Endvidere lærer du at eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller samt at foretage simuleringer samt kollisions- og konsistenskontrol i både fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater.

 

Du får viden om

• Udviklingen inden for digital projektering
• Klassifikationssystemer, standarder og procedurer inden for byggeri
• BIM-værktøjer
• Dokumenthåndtering og beskrivelsesværktøjer
• Bygningsmodel- og visualiseringsformater
• Deoffentlige bygherrekrav og IKT-bekendtgørelsen
• Ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning
• Tekniske specifikationer ved BIM-projektering
• Anvendelse af BIM-modeller gennem projekteringsfaserne

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage: Tirsdag 15/8, tirsdag 22/8, tirsdag 29/8, tirsdag 5/9, fredag 8/9, tirsdag 12/9, tirsdag 19/9, tirsdag 26/9, tirsdag 3/10, fredag 6/10. 

Eksamen 10. Oktober             
               

Pris 10.700 kr. (incl. en let frokost og materialer) 

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup.

TILMELD DIG GRUNDLÆGGENDE BRUG AF DIGITALE BYGNINGSMODELLER HER


BIM til projektering

 

Få styr på BIM til projektering af mindre byggerier

Forudsætning: Grundlæggende digitale bygningsmodeller

På faget ’BIM til projektering’ lærer du, at opbygge simple generiske bygningsmodeller med angivelse af rum og arealer tidligt i projekteringsfasen.

Desuden lærer du at opbygge terrænmodeller på baggrund af de frie kortdata samt at sammenkæde fagmodeller og overføre koordinatsæt.

 

Du får viden om

• Tegningsstandarder og dokumenthåndtering
• CAD-manual og modulprojektering
• Grundlæggende opbygning af digitale bygningsmodeller
• Grundlæggende lovgivning for anvendelse af IKT i byggeri, herunder ydelsesbeskrivelsen og IKT-bekendtgørelsen
• Udtræk af mængder på primære bygningsdele
• Dataindsamling i forbindelse med udarbejdelse af 3D modeller

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage: Tirsdag 24/10, tirsdag 31/10, tirsdag 7/11, fredag 10/11, tirsdag 14/11, , tirsdag 21/11, tirsdag 28/11, tirsdag 5/12, tirsdag 12/12, fredag 15/12

Eksamen tirsdag 19/12
                   

Pris 10.700 kr. (incl. en let frokost og materialer) 

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup. 

TILMELD DIG BIM TIL PROJEKTERING HER


Udvidet BIM

 

Få styr på BIM - både som model og som arbejdsmetode

Forudsætning: BIM til projektering

På faget ’Udvidet BIM’ lærer du, at håndtere bygningsmodellen som et redskab til informations- og dataudtræk til bearbejdning i andre BIM-programmer samt at foretage 3D-visualisering ud fra vurdering af fagfællers behov.

Desuden lærer du at udarbejde og beregen arealer og mængder samt vurdere hvilke øvrige egenskabsdata fra modellerne der kan indgå i BIM-procesforløbet.

Du får kompetencer til at lave prisoverslag ud fra klassificerede bygningsdele, mængder og prisdatabaser.

 

• Klassifikationssystemer
• Digitale bygningsmodeller til økonomisk kalkulation
• Parametriske 3D-objekter
• Integration mellem forskellige digitale platforme for dataoverførsel
• Udførelsesmetoder i BIM-processen
• Kommunikationsmetoder, innovation, værktøjer og standarder ifm. BIM
• Udtræk af mængder og øvrige relevante data fra en 3D model

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage: 2018 - dage tilgår.                                                                                                         

Pris 8.250 kr. (incl. en let frokost og materialer) 

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup.

TILMELD DIG UVIDET BIM HER


Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

 

 

Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.

På faget ’Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier’ lærer du, at foretage egenskabsanalyse af normalkonstruktioner samt at beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter,

Desuden lærer du at formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet.

Du får viden om

• Almindelige materialeegenskaber (fx. beton, træ, murværk), herunder brandbarhed
• Levetid på materialer
• Bæredygtighed, LCA og certificeringsordninger
• Totaløkonomiske beregninger og digitale programmer
• Materialebeskrivelse ifm. bygningsdelsnotater og tegninger
• Sammenhæng mellem valg af materialer, økonomi og bæredygtighed, ud fra et byggefagligt og samfundsmæssigt perspektiv

Max antal deltagere: 20

 

Undervisningsdage2018 - dage tilgår. 

Pris 9.700 kr. (incl. en let frokost og materialer

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup.

TILMELD DIG MATERIALEFORSTÅELSE OG KOMPONENTER TIL MINDRE BYGGERIER HERKONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010