AU I BYGGETEKNOLOGI :: kea.dk

Akademiuddannelsen i Byggeteknologi

En efteruddannelse i Byggeteknologi kan opkvalificere dig, der allerede er i, eller har erfaring fra bygge- og anlægs-branchen, men som har behov for at få nye byggetekniske kompetencer eller få ajourført de eksisterende, fx inden for byggematerialer, byggeteknik, digitale bygningsmodeller, bygningsfysik og -konstruktioner.

AU i Byggeteknik imødekommer den udvikling, der er i gang i bygge- og anlægsbranchen ift. nye materialer, digitalisering (BIM) og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse.

I 2018 udbydes følgende fag på uddannelsen:

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Byggeteknik – mindre byggerier

BIM Brochure

Du kan læse mere om BIM i brochuren her

 

 

Uddannelsens samlede opbygning

Den samlede struktur for AU i byggeteknologi er gengivet i nedenstående tabel:

Afgangsprojekt

(10 ECTS)

 

Miljøfarlige stoffer

 (5 ECTS)

 

Udvidet BIM

 (5 ECTS)

FM inddragelse i byggerietsdesignfase (5 ECTS)

Tidstypiske bygninger og konstruktioner (5 ECTS)

 

 

 

Tilgængelighed

(10 ECTS)

Bæredygtigt byggeri

(10 ECTS)

BIM til projektering

10 ECTS)

 

Outsourcing af drift og service opgaver og lovgrundlag

 (10 ECTS)

 

Registrering & tilstands-vurdering

 (10 ECTS)

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

(10 ECTS)

Commissioning

(10 ECTS)

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet

 (10 ECTS)

 

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

(10 ECTS)

 

Byggeteknik – mindre byggerier

 (10 ECTS)

 

 

 

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

 


Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.

På faget ’Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier’ lærer du, at foretage egenskabsanalyse af normalkonstruktioner samt at beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter,

Desuden lærer du at formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet.

Du får viden om

• Almindelige materialeegenskaber (fx. beton, træ, murværk), herunder brandbarhed
• Levetid på materialer
• Bæredygtighed, LCA og certificeringsordninger
• Totaløkonomiske beregninger og digitale programmer
• Materialebeskrivelse ifm. bygningsdelsnotater og tegninger
• Sammenhæng mellem valg af materialer, økonomi og bæredygtighed, ud fra et byggefagligt og samfundsmæssigt perspektiv

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage25/10, 1/11, 5/11, 8/11, 15/11, 22/11, 26/11, 29/11, 6/12, 13/12

Tidsrum: 8.30-15.30 

Eksamen: 20/12 2018


Pris: 9.700 kr. ex. moms / 10.175 kr. inkl. moms
Forplejning og litteratur er inkluderet i prisen. 


Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup.

TILMELD DIG MATERIALEFORSTÅELSE OG KOMPONENTER TIL MINDRE BYGGERIER HERByggeteknik – mindre byggerier

 

Lær at vurdere de beregnede resultater i byggemæssige sammenhænge.

På faget ’Byggeteknik - mindre byggerier’ lærer du bl.a., om hvorfor og hvordan fugtproblemer opstår i bygningskonstruktioner, og hvordan fugtproblemer kan afhjælpes ved brug af forskellige metoder samt betydningen af varmetransmission i forskellige typer af materialer og bygningselementer.

• Geometri
• Mekanisk fysik
• Varmetransmission
• Fugtforhold i konstruktioner
• Statik
• Overslagsdimensionering af konstruktionselementer
• Bygningsreglementer og forskrifter

Max antal deltagere: 20

Undervisningsdage: 25/1, 1/2, 5/2, 8/2, 15/2 , 22/2, 26/2,  1/3, 8/3, 15/3

Tidsrum: 8.30-15.30

Eksamen:  22/3 2018
         

Pris: 9.700 kr. ex. moms / 10.175 kr. inkl. moms
Forplejning og litteratur er inkluderet i prisen. 

Undervisningen foregår på Frederikkevej 8 i Hellerup. 

TILMELD DIG BYGGETEKNIK - MINDRE BYGGERIER HERKONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010