Afgangsprojekt for fleksible akademiuddannelser :: kea.dk

Afgangsprojekt for fleksible akademiuddannelser

Omfang10 ECTS (obligatorisk på alle akademiuddannelser)
ForudsætningerBestået akademifag svarende til 50 ECTS point
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Ballerup

Daghold 2018:
Undervisning kl. 08.30-15.30 på følgende dage:
23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12
Eksamen: 17/12 2018

Pris9.700 kr.
ForplejningForplejning er inkluderet
LitteraturOpdateres
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingDu kan snarest tilmelde dig


SIDSTE SKRIDT PÅ VEJEN TIL DIN AKADEMIUDDANNELSE
Når du har bestået akademifag svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste du mangler, for at færdiggøre din akademiuddannelse.

Dette modul er specielt tilrettelagt som en overbygning på Byggeriets Lederuddannelse. Fagsammensætningen på Byggeriets Lederuddannelse er en lidt anden ende en klassisk akademiuddannelse i ledelse og fagsammensætningen giver derfor mulighed for en fleksibel akademiuddannelse i ledelse. Forudsætningen for at lave en sådan akademiuddannelse er, at der laves en handleplan – denne handleplan laves i forbindelse med tilmeldingen til modulet.

I afgangsprojektet skal, du skal trække på al den viden og de erfaringer, du har gjort dig undervejs i din uddannelse, for det er i afgangsprojektet, at du nu skal dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at anvende teorier, metoder og modeller for at løse en kompleks, praktisk problemstilling.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer du gennemgår i løbet af uddannelsen. Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.
Parallelt med din opgaveskrivning får du undervisning i projektskrivning, dataindsamling, metoder og præsentationsteknik. Undervisningen foregår enten dag eller aften, og vi tilpasser den så vidt muligt efter de enkelte holds ønsker. Se ovenfor, hvornår din uddannelsesretning har undervisning og eksamen.

INDHOLD

  • Projektskrivning
  • Præsentationsteknik
  • Vejledning i teorisøgning, empiri og metodekritik
  • Individuel projektopgave ud fra egen problemstilling
  • Vejledning i projektskrivningsforløbet 

UDBYTTE

  • Du lærer at formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt.
  • Du lærer at vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode.
  • Du lærer at præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform.
  • Du får værktøjer til at præsentere og fremlægge hovedresultaterne af den skriftlige rapport samt kunne indgå i en kvalificeret dialog omkring valg af problemstilling, metodemæssige overvejelser, løsningsforslag og konklusion ved det mundtlige forsvar. 


EKSAMENSFORM

Mundtlig eksamen på baggrund af afgangsprojekt (25 sider á 2.400 anslag inkl. mellemrum)


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010