FAGMODULER OG TILMELDING - AKADEMINIVEAU :: kea.dk

HR (AKADEMIUDDANNELSE)


INDHOLD OG OPBYGNING

Du kan vælge forskellige modeller for din HR-uddannelse, så det matcher, hvilke HR-kompetencer og hvilken HR-profil, du vil ende med. Ud fra de erfaringer vi har, kan du her se vores anbefalinger til et samlet uddannelsesforløb fordelt på tre retninger.

Som du kan se i modellen nedenfor, har vi prøvet at vise den mest optimale vej for dig som studerende igennem Akademiuddannelsen i HR. Vi anbefaler klart, at du starter din efteruddannelse med 2 valgfrie fagmoduler INDEN du starter på de obligatoriske fagmoduler.

Når du har taget de valgfrie fagmoduler, anbefaler vi, at du tager fagmodulet "Organisationsudvikling i et HR-perspektiv", før de obligatoriske fagmoduler "Den strategiske HR-funktion" og "Strategisk kompetenceudvikling". 

Anbefalingerne er udviklet ud fra nuværende og tidligere studerendes oplevelser med de forskellige HR fag - kombineret med vores erfaringer fra at undervise på de forskellige fagmoduler. Selvfølgelig vil din baggrund og erfaring med HR-opgaver også være relevant for, hvilken vej der vil være god for dig. Hvis du er i tvivl, så tag endelig kontakt til os.

 

INTRODUKTION TIL HR

På HR-uddannelsen arbejder vi med forretningsorienteret HR og derfor er viden/indsigt i ledelse en væsentlig parameter for samarbejdet mellem HR og ledelsen. Vi anbefaler derfor, at du tager fagmodulet Ledelse i praksis - uanset hvilken af nedenstående profiler, du hører under. Hvis du har en forretningsbaggrund, behøver du ikke at tage Ledelse i praksis. 


Fra 2017 har vi nu fået mulighed for at udbyde et nyt fagmodul: 
Rekruttering. Fagmodulet, som er på 5 ECTS, er både relevant for alle 3 HR retninger og f.eks. ledere, der arbejder med rekruttering i deres praksis. Læs mere om Rekruttering her.


HR-koordinatoren:
Kræver 2 års relevant erfaring fra en administrativ HR-stilling, og vi anbefaler, at man inden første fagmodul på HR-uddannelsen, tager fagmodulet Human Ressource Management (HRM) fra uddannelsesretningen ledelse.


HR-konsulenten:
Kræver 2 års relevant HR-erfaring, hvor man sidder med HR-opgaver


HR-partneren: 
Kræver 2 års relevant HR-erfaring, hvor man sidder med HR-opgaver af en strategisk karakter og/eller HR-udviklingsopgaver.


Du kan med fordel tage kurserne "Studieteknik" og "Opgaveskrivning", inden du starter på HR-uddannelsen.


Download information om Akademiuddannelsen i HR her.

ANDRE UDDANNELSESKOMBINATIONER

Vi har erfaring med at deltagere på HR-linjen også vælger at kombinere deres uddannelse med valgfrie fagmoduler fra:KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010