IT :: kea.dk

Videregående uddannelser inden for IT


DIPLOMUDDANNELSEN I IT-SIKKERHED

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING
Diplom i IT-sikkerhed giver dig kompetencer til at udarbejde it-sikkerhedspolitikker samt business continuity planning og disaster recovery planning.Du lærer at sikre it-systemer ved hjælp af krypteringstiltag samt at designe, implementere og teste it-sikkerhedsforanstaltninger. Desuden kan du anvende såkaldte forensic-metoder til efterforskning af it-sikkerhedshændelser.Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

AKADEMIUDDANNELSEN I INFORMATIONSTEKNOLOGI

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING
Få opdateret eller udbygget dine IT-faglige kompetencer. KEAs efter- og videreuddannelser inden for IT har udover teknisk dybde et gennemgående fokus på forretningsforståelse og virksomhedsdrift. Det sikrer, at du med det samme kan omsætte din uddannelse i konkret handling og dermed kan give endnu højere værdi til din virksomhed.