IT-sikkerhed :: kea.dk

DIPLOM I IT-SIKKERHED

Klik på fagmodulet for at læse mere og tilmelde dig

Obligatoriske fagmoduler:

Netværks- og kommunikationssikkerhed (10 ECTS)

Softwaresikkerhed (10 ECTS)

Systemsikkerhed (10 ECTS)

 


INDHOLD OG OPBYGNING

Diplomuddannelsen i IT-Sikkerhed er en ny deltidsuddannelse, der løbende tilpasses udviklingen inden for it- og cybersikkerhed. Indholdet vil løbende blive opdateret til de IT-udfordringer, som virksomhederne står overfor.

Med uddannelsen bliver du i stand til at analysere, planlægge og vurdere IT-Sikkerhed i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af it-systemer i både private og offentlige virksomheder.

På uddannelsen kommer du til at arbejde inden for fire kerneområder:

  • System- og applikationssikkerhed
  • Netværks- og kommunikationssikkerhed
  • Design af sikre systemer
  • Sikkerhedsledelse (IT-governance)


Uddannelsen er tilrettelagt på deltid. Du kan derfor passe dit arbejde imens du uddanner dig - det gavner både dig selv og din virksomhed.

 

STORT BEHOV FOR IT-SIKKERHEDSSPECIALISTER NU OG I FREMTIDEN

Diplom i IT-Sikkerhed er udviklet i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsliv. Det er virksomhedernes vurdering, at der er et stort og stigende behov for medarbejdere med specialiseret viden om IT-sikkerhed. 

 ADGANGSKRAV

Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb. Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Afgørende for den adgangsgivende eksamen er, at man kan dokumentere viden, færdigheder og kompetencer inden for netværk og programmering.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, som har gennemført en relevant akademiuddannelse som et fleksibelt forløb.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK 578 af 01/06/2014: §15a, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010