KOMMUNIKATION, SALG OG MARKEDSFØRING :: kea.dk

KOMMUNIKATION, SALG OG MARKETING

Modulerne inden for kommunikation, salg og marketing giver dig muligheden for at specialisere dig både personligt og fagligt med kompetencer til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og marketingaktiviteter og giver dig muligheden for at bygge ovenpå dine erfaringer fra arbejdet i butikken og få redskaber til at navigere i en branche, som er præget af stærk og stigende konkurrence. 

Akademiuddannelserne inden for kommunikation, salg og marketing er korte videregående erhvervsrettede efteruddannelser, som er tilrettelagt så du tager dem på deltid. Uddannelserne giver sammen med 2 års relevant erhvervserfaring adgang til videreuddannelse på diplomniveau.


KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Fagmodulerne i kommunikation giver dig en række konkrete værktøjer, der gør dig til en stærk kommunikatør på såvel operationelt som strategisk niveau. 

Du får et solidt indblik i forskellige former for intern og ekstern virksomhedskommunikation. Du kommer også til at arbejde praktisk med din personlige måde at kommunikere på, så du bliver bedre og mere bevidst om at kommunikere med tydelighed og gennemslagskraft. Du lærer at holde fokus på modtageren og arbejdet med, hvordan du henvender dig effektivt til forskellige målgrupper. 

MÅLGRUPPE: Modulerne henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med kommunikation og formidling fx som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver eller webredaktør. Modulerne er relevante for alle, der løser kommunikationsopgaver i en professionel sammenhæng. Uanset om kommunikation er en stor eller lille del af din jobfunktion.


INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Modulerne inden for marketing tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at analysere tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel. Du lærer derfor at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og marketingaktiviteter på et globalt marked.

MÅLGRUPPE: Fagmodulerne i marketing er for dig, der gerne vil eller allerede arbejder med marketingopgaver f.eks. som key account manager, marketingassistent/koordinator, selvstændig konsulent eller lignende. Uddannelsen kvalificerer dig til arbejde i mange forskellige typer af virksomheder, f.eks. handels-, produktions- og servicevirksomheder både internationalt og i Danmark.


RETAIL

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Modulerne inden for salg giver dig muligheden for at bygge ovenpå dine erfaringer fra arbejdet i butikken og få redskaber til at navigere i en branche, som er præget af stærk og stigende konkurrence.

Du bliver bedre til at skabe værdi for dine kunder, du lærer at se resultater på butikkens bundlinje, du lærer at udarbejde en strategi, du får muligheden for at realisere din strategi ved hjælp af redskaber som konceptstyring og god ledelse, og du får værktøjer, som du kan bruge, så snart du er tilbage i butikken

MÅLGRUPPE: Du er leder og vil gøre karriere i detailhandlen, og du efterspørger kompetencer og værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag, og som gør dig til en bedre leder. Modulerne er derfor målrettet butikschefer, franchisetagere, afdelingsledere, varehuschefer og lignende


HYBRID AGENCY PROGRAM

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Uddannelsen er for bureauansatte (også in-house), som vil bidrage til at øge bureauets indtjening og sikre bureauets fulde kompetencer. Den skaber hybride bureauvirtouser og udvikler siloløse bureaukompetencer, som kan medvirke til at forøge værdien i de opgaver, bureauet udvikler for kunderne. Grundlaget for uddannelsen er, at erstatte siloerne med tværgående processer, multidisciplinær viden og et nyt fælles sprog omkring opgaverne. 


DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Diplomuddannelsen er en praktisk orienteret og branchenær statsanerkendt efteruddannelse indenfor marketing, digitale medier, e-handel, strategi, forretningsudvikling og design.

Få en digital vision med hjem til bureauet eller dit job i virksomheden. Hvordan kan dit job og dine løsninger blive smartere helt praktisk? Kan viden om nye digitale trends, gladere kunder, visionære koncepter og strategier gøre en forskel for dig?

Fleksibel undervisning

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til dine muligheder for at kombinere uddannelse med arbejde. Du kan vælge at tage enkelte fagmoduler, der har din særlige interesse eller en hel uddannelse ved at dele uddannelsen op og tage den over længere tid. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år. Så der er gode betingelser for også at tilpasse uddannelsen til dit privatliv og din fritid.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Det betyder, at du kan udvikle dig i dit professionelle arbejdsliv, samtidig med du læser på uddannelsen. Du vil opdage, at du kan bygge oven på din egen erfaring, opdage nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

FJERNUNDERVISNING VIA SMARTLEARNING.DK

Du har mulighed for at tage et fagmodul som fjernundervisning. Se mere på www.smartlearning.dk.