KOMMUNIKATION OG FORMIDLING :: kea.dk

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING (AKADEMIUDDANNELSE)


Indhold og Opbygning

 

Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling er modulopdelt. Samlet set består den af 60 ECTS-point og omfatter:

 • To obligatoriske fagmoduler svarende til 20 ECTS-point
 • Valgfrie moduler (á 5 eller 10 ECTS-point) svarende til 30 ECTS-point
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS point

Vi anbefaler, at du tager de to obligatoriske fagmoduler før, du tager valgfrie fagmoduler. Erfaring viser, at vores studerende får mest ud af uddannelsen, når de følger modulerne i en rækkefølge startende med "Kommunikation i praksis" efterfulgt af "Strategisk kommunikation". Når det drejer som om valgfrie fagmoduler, kan du naturligvis vælge helt selv. 15 ECTS point skal dog være fra det merkantile område.

Muligheden for at kombinere fag på tværs af uddannelseslinjerne giver dig en enestående mulighed for at skræddersy dit studie. Når du vælger valgfag skal du overveje følgende ting:

 • hvilke fag og fagområder interesser du dig for
 • hvilke arbejdsopgaver har du i øjeblikket
 • er der arbejdsopgaver og ansvarsområder du ønsker at få i fremtiden og hvilke kompetencer har du brug for i denne forbindelse?


Download information om Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling her. 

 

 


KEA Kompetence anbefaler, at du sammensætter fagene som nedenfor, hvis du ønsker en akademiuddannelse i kommunikation og formidling med henholdsvis en fleksibel, online eller fundraising profil.


DEN FLEKSIBLE

Denne profil er til dig, der ønsker en bred indføring i de kommunikative fag med stor mulighed for at vælge fagmoduler indenfor dit interessefelt, altså personliggøre din uddannelse. 

 • Gennem fagmodulerne Kommunikation i praksis og Strategisk kommunikation opnår du grundlæggende viden om personlig kommunikation, kommunikationsteori, virksomhedskommunikation og organisationsforståelse. Dette er dit fundament for at læse videre på de valgfrie moduler
 • Du kan herefter vælge fagmoduler til i alt 30 ECTS. Flg. valgmoduler hører under AU i Kommunikation og formidling: Online kommunikation (10 ECTS), Global kommunikation (5 ECTS), Sociale Medier (10 ECTS), Præsentationsteknik (5 ECTS), Fundraising i praksis (10 ECTS), Strategisk Fundraising (10 ECTS), Pressehåndtering i praksis (10 ECTS), Skriftlig kommunikation (5 ECTS).
 • Du kan dog sagtens vælge fagmoduler udenfor uddannelsesretningen. Dog maks. 15 ECTS fra andre fagområder end det merkantile.
 • Med Afgangsprojekt afslutter du din akademiudannelse og kan evt. læse videre på en diplomuddannelse (bachelor).

Online profil

Denne profil er til dig der ønsker et særligt fokus på online kommunikation i din akademiuddannelse i Kommunikation og formidling.

 • Gennem fagmodulerne Kommunikation i praksis og Strategisk kommunikation opnår du grundlæggende viden om personlig kommunikation, kommunikationsteori, virksomhedskommunikation og organisationsforståelse. Dette er dit fundament for at læse videre på de valgfrie moduler
 • I fagmodulerne Online kommunikation og Sociale medier bygger du videre på din viden om strategisk kommunikation, men nu med online mediet som ramme for dine indsatsområder. Dermed bliver du bedre til at understøtte din virksomhed i sin tilstedeværelse på nettet.
 • Med fagmodulet Digital markedsføring kan du arbejde strategisk og praktisk med søgeoptimering, salg og promovering af din virksomhed og dens produkter/services. Bemærk at dette fagmodul er fra akademiuddannelsen i International handel og markedsføring og indgår som valgfrit fagmodul i denne toning af din uddannelse.
 • Med Afgangsprojekt afslutter du din akademiudannelse og kan evt. læse videre på en diplomuddannelse (bachelor).

Fundraising profil

Denne profil er til dig, der ønsker et særligt fokus fundraising i din akademiuddannelse i Kommunikation og formidling.

 • Gennem fagmodulerne Kommunikation i praksis og Strategisk kommunikation opnår du grundlæggende viden om personlig kommunikation, kommunikationsteori, virksomhedskommunikation og organisationsforståelse. Dette er dit fundament for at læse videre på de valgfrie moduler
 • I fagmodulet Fundraising i praksis arbejder du med en teoretisk og praktisk indføring i fundraising, herunder informationsindsamling, opbygning af diverse kampagner, indtægtsskabende aktiviteter, relationsarbejde, donor- og sponsorkommunikation, relationsarbejde samt etiske elementer og lovgivning i fundraisingarbejdet.
 • Strategisk fundraising bygger ovenpå Fundraising i praksis, og her bevæger du dig over på et højere abstraktionsniveau ift. fx hvordan fundraisingarbejde hænger sammen med øvrige aktiviteter i og udenfor organisationer. Samtidig får du værktøjer og metoder til at arbejde på tværs af forskellige indsamlings- og kampagneaktiviteter samt at kunne optimere aktiviteterne med henblik på at opnå bedre indsamlingsresultater. Dvs. du opnår færdigheder til at styre og analyse fundraisingaktiviteter og resultater samt at indgå i strategisk relationsarbejde og tværfaglige samarbejder.
 • Du har derudover mulighed for at vælge ét valgfrit fagmodul. Dette modul kan også være fra andre fagområder end det merkantile.
 • Med Afgangsprojekt afslutter du din akademiudannelse og kan evt. læse videre på en diplomuddannelse (bachelor).

ANDRE UDDANNELSESKOMBINATIONER

Vi har erfaring med at deltagere også vælger at kombinere deres uddannelse med valgfrie fagmoduler fra:KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010