LEDELSE :: kea.dk

LEDELSE

Kort om ledelsesområdet

Vi tilbyder ledelsesuddannelser og fagmoduler på både akademi- og diplomniveau. 

Akademiuddannelsen i ledelse er en kort videregående erhvervsrettet efteruddannelse, som er tilrettelagt så du tager den på deltid. Uddannelsen giver sammen med 2 års relevant erhvervserfaring adgang til videreuddannelse på diplomniveau.

Diplomuddannelsen i ledelse er en mellemlang videregående uddannelse på bachelorniveau som læses på deltid. Uddannelsen er internationalt anerkendt og giver adgang til videreuddannelse på masterniveau.

Byggeriets lederuddannelse er udviklet af Dansk Byggeri, IBA og KEA Kompetence i et samarbejde om at udbyde branchens stærkeste uddannelsestilbud for bygge- og anlæggets ledere. Formålet med Byggeriets Lederuddannelse er at give den dygtige håndværker med ambitioner mulighed for at opkvalificere sig, og få ny viden og værktøjer der kan bruges direkte i hverdagen - læs mere om uddannelsen her


Akademiniveau

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Fagmodulerne inden for ledelse kvalificerer dig til at udføre målrettet ledelse i private og offentlige virksomheder. Du lærer at koble teori til praksis og kommer rundt om alle væsentlige aspekter af ledelse. Du får dermed værdifulde kompetencer, som du kan bruge med det samme til at udvikle dig i dit nuværende eller kommende job som leder - uanset om du skal lede mindre teams eller have ansvar for en afdeling.

MÅLGRUPPE: Nuværende og kommende ledere, som ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse samt kendskab til relevante ledelsesværktøjer.

UDBYTTE

 • Du får en bred vifte af teori og værktøjer, du kan anvende i praksis til at løse udfordringer i din hverdag konstruktivt, fremsynet og professionelt 
 • Du får udviklet din personlige lederstil
 • Du får indblik i ledelse på strategisk niveau
 • Du lærer at håndtere udviklingsopgaver i en forandringsproces
 • Du får et helhedsorienteret syn på ledelse i organisationer
 • Du får et stærkt netværk med andre ledere inden for mange brancher  
 • Du bliver kvalificeret til at varetage arbejde med al form for ledelse fra projektteams til ledelse med personaleansvar i såvel store som små og private og offentlige virksomheder.

Diplomniveau

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAGMODULER, INDHOLD OG TILMELDING

Diplom i Ledelse kvalificerer dig til at varetage ledelsesopgaver professionelt. Typisk har du allerede en konkret ledererfaring, men mangler et teoretisk fundament for din viden og en formel anerkendelse i form af en eksamen.  Uddannelsen er både teoretisk og praksisnær og afdækker bl.a. en række forskellige processer i forhold til både medarbejdere og organisation. Du får viden og indsigt, som er forudsætningen for at forstå moderne og professionel ledelse i dag og kunne handle derefter.

MÅLGRUPPE: Ledere i det private erhvervsliv på tværs af brancher samt i den offentlige sektor, som gerne vil skabe nye karriereveje, videreudvikle sig som leder og arbejde professionelt med strategi, forandringsprocesser, kommunikation og projektledelse.

UDBYTTE 

 • Du udvikler dit personlige lederskab og bliver bevidst om dine styrker og udfordringer
 • Du får viden og redskaber til at gennemskue en stigende kompleksitet i dit ledelsesrum og træffe beslutninger derefter
 • Du får et bredt perspektiv på ledelse i organisationer i forhold til omverdenen både nationalt og internationalt
 • Du får en række nye handlemuligheder i forhold til fx at motivere og inspirere medarbejdere og skabe energi og lyst til samarbejde i organisationen
 • Du får et stærkt netværk med andre ledere på tværs af brancher.

Fleksibel undervisning

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til dine muligheder for at kombinere uddannelse med arbejde. Du kan vælge at tage enkelte fagmoduler, der har din særlige interesse eller en hel uddannelse ved at dele uddannelsen op og tage den over længere tid. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år. Så der er gode betingelser for også at tilpasse uddannelsen til dit privatliv og din fritid.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Det betyder, at du kan udvikle dig i dit professionelle arbejdsliv, samtidig med du læser på uddannelsen. Du vil opdage, at du kan bygge oven på din egen erfaring, opdage nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.