ØKONOMI :: kea.dk

KORT OM ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING SAMT FINANSIEL RÅDGIVNING

Modulerne inden for økonomi- og ressourcestyring samt finansiel rådgivning giver et solidt indblik i alle aspekter af en virksomheds økonomistyring og fordeling af ressourcer. På denne måde bliver du kvalificeret til at håndtere interessante og komplekse arbejdsopgaver i virksomhedens økonomifunktion. Du bliver i stand til at analysere virksomhedens aktuelle aktivitetsniveau og tilpasse virksomhedens ressourcer hertil, for dermed hele tiden at skabe den bedst mulige økonomiske situation for virksomheden. Du kan også blive klædt ordentligt på til at udføre ansvarlig rådgivning inden for investering og finansiering. Du får et fagligt funderet og metodisk grundlag for analyse af finansielle problemstillinger, så du selvstændig kan finde en løsning. 


ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING

KLIK HER FOR AT GÅ TIL INDHOLD, FAGMODULER OG TILMELDING

Økonomi- og ressourcestyring indgår i alle dele af virksomhedens funktioner, derfor får du med fagmodulerne fra denne uddannelse adgang til centralt placerede jobs i en lang række virksomheder, hvor du samarbejder med alle øvrige afdelinger.

MÅLGRUPPE: Fagmodulerne er relevant for alle, der skal løse opgaver i forbindelse med virksomheders økonomi- og ressourceallokering. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som økonomimedarbejder, regnskabsmedarbejder, budgetmedarbejder, kreditorbogholder, debitorbogholder og selvstændig rådgiver.

UDBYTTE: 

  • Du får en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi- og ressourcesituation med en forståelse for fundamentale økonomiske sammenhænge
  • Du lærer at udarbejde løsningsforslag angående virksomhedens økonomi- og ressourceallokering
  • Du bliver i stand til at indgå professionelt i dialogen om økonomi- og ressourcer og beslutningsprocessen i virksomheden
  • Du bliver i stand til at kunne fungere som sparringspartner/rådgiver for ledelsen i virksomheden
  • Du bliver i stand til at kunne fungere som sparringspartner/rådgiver for budget- og økonomiansvarlige i virksomheden

FINANSIEL RÅDGIVNING

KLIK HER FOR AT GÅ TIL INDHOLD, FAGMODULER OG TILMELDING

Fagmodulerne på Finansiel Rådgivning er udviklet i tæt samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Dansk Ejendomsmæglerforening og tager dermed udgangspunkt i og er tilpasset branchens behov for efter- og videreuddannelse.

Akademiuddannelsen giver dig fremadrettet mulighed for at blive certificeret som finansiel rådgiver.

MÅLGRUPPE: Fagmodulerne er målrettet dig, der til dagligt rådgiver og har kontakt med kunder i pengeinstitutter, revisionsfirmaer og realkreditinstitutter, som ønsker at specialisere sig og være rådgiver inden for investering og finansiering. 

UDBYTTE:

  • Du bliver stærkt rustet til at vurdere vilkår og betingelser for finansiel rådgivning - både til enkeltpersoner og virksomheder
  • Du får et grundigt indblik i erhvervsjura, som dækker alt fra person- og familieret til virksomhedsformer, kreditaftaler og købeloven
  • Du kvalificerer dig til at identificere juridiske problemer i en finansiel virksomhed og til at rådgive om løsningen af dem
  • Du får kendskab til det etiske grundlag for en korrekt og kompetent rådgivning for private og for virksomheder
  • Du får indblik i samfundsøkonomiske vilkår og indblik i dansk og international markedsøkonomi

Fleksibel undervisning

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til dine muligheder for at kombinere uddannelse med arbejde. Du kan vælge at tage enkelte fagmoduler, der har din særlige interesse eller en hel uddannelse ved at dele uddannelsen op og tage den over længere tid. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år. Så der er gode betingelser for også at tilpasse uddannelsen til dit privatliv og din fritid.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Det betyder, at du kan udvikle dig i dit professionelle arbejdsliv, samtidig med du læser på uddannelsen. Du vil opdage, at du kan bygge oven på din egen erfaring, opdage nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

FJERNUNDERVISNING VIA SMARTLEARNING.DK

Du har mulighed for at tage et fagmodul som fjernundervisning. Se mere på www.smartlearning.dk.