FAGMODULER OG TILMELDING - AKADEMINIVEAU finansiel rådgivning :: kea.dk

INDHOLD OG OPBYGNING

En akademiuddannelse i finansiel rådgivning består af 60 ECTS, hvoraf Afgangsprojektet udgør 10 ECTS. Du skal derfor sammenlagt tage fag svarende til 50 ECTS, hvoraf 2 fagmoduler er obligatoriske på denne linje og de sidste fagmoduler er valgfri. (Studerende som er påbegyndt uddannelsen før 1. juli 2012, vil kunne tage et Specialeforløb (10 ECTS) i stedet for valgfrit fagmodul). 


Adgangskrav

For at starte på en akademiuddannelse eller et fag fra en akademiuddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Derudover skal du have enten:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

En akademiuddannelse giver adgang til uddannelse på diplomniveau.

Tilmelding

Uddannelsen administreres centralt af TietgenSkolen i Odense, der modtager tilmeldinger og foretager meritvurdering. Yderligere administration, lærertilknytning, kursusafvikling, eksamen etc. sker via erhvervsakademierne og handelsskolerne.

Du kan tilmelde dig online på www.finanstilmelding.dk

Såfremt du ønsker at læse fagene hos Københavns Erhvervsakademi, skal du på tilmeldingen anføre, at du vil læse hos KEA.KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010