FAGMODULER OG TILMELDING - AKADEMINIVEAU økonomistyring :: kea.dk

Indhold og opbygning

En akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring består af 60 ECTS, hvoraf Afgangsprojektet udgør 10 ECTS. Du skal derfor sammenlagt tage fagmoduler svarende til 50 ECTS, hvoraf 2 fagmoduler er obligatoriske på denne linje. Derudover skal du vælge valgfrie fagmoduler svarende til 30 ECTS. 20 ECTS skal være inden for det merkantile område. (Studerende som er påbegyndt uddannelsen før 1. juli 2012, vil kunne tage et Specialeforløb (10 ECTS) i stedet for valgfag).ANDRE UDDANNELSESKOMBINATIONER

Vi har erfaring med at deltagere også vælger at kombinere deres uddannelse med valgfrie fagmoduler fra:KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010