SUNDHED :: kea.dk

KORT OM SUNDHEDS- OG OPTOMETRISTOMRÅDET

AKADEMIUDDANNELSEN I SUNDHEDSPRAKSIS er en praksisnær uddannelse på internationalt niveau. Du får viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som f.eks. kvalitetssikring og udvikling.

BornholmI efteråret 2015 startede KEA med også at udbyde akademiuddannelsen i Sundhedspraksis på Bornholm. Det skete i tæt samarbejde mellem en række lokale aktører, der alle var indstillet på at fastholde kompetencer og understøtte videregående uddannelser på øen. Det er en del af en indsats der skal sikre, at også sundheds- og omsorgsområdet på Bornholm kan imødekomme de skærpede krav til og fokus på for eksempel rehabilitering, kvalitetsudvikling m.m. Derfor er der behov for et personale, der kan løse komplekse plejesituationer helt ned på hverdagsplan.

Med forankringen af akademiuddannelsen i Sundhedspraksis lokalt på Bornholm bliver der sikret et uddannelsestilbud for mange bornholmske SOSU-assistenter, der ønsker at blive løftet til at varetage mere specialiserede SOSU-opgaver.

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET: KEA KOMPETENCE udbyder i 2018 en ny fleksibel akademiuddannelse indenfor sundhedsområdet: Ledelse i Sundhedsvæsenet. At være leder i sundhedsvæsenet kan være komplekst og krævende. Den værktøjskasse den studerende får med uddannelsen Ledelse i sundhedsvæsenet, er derfor skræddersyet til netop de udfordringer, der opleves i hverdagen. Den studerende får bl.a. værktøjerne til at håndtere forandringsprocesser, kvalitetsudvikle og evaluere praksisnære problemstillinger, styrke samarbejdssituationer og svære samtaler.

EFTERUDDANNELSE FOR OPTOMETRISTUDDANNEDE: KEA udbyder både faglige opfriskningskurser samt præsentation af ny viden inden for det optometriske fagområde til alle færdiguddannede optometrister. 


SUNDHEDSPRAKSIS

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Med udgangspunkt i en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område giver fagmodulerne inden for Sundhedspraksis dig indsigt i samspillet mellem borgere og patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund, så du opnår en større professionalisme i dit arbejde og dit samspil med andre faggrupper.

MÅLGRUPPE: Fagmodulerne er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for en overbygning på en tidligere uddannelse, som f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygeplejer, tandplejer eller anden sundhedsfaglig uddannelse. Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område.

UDBYTTE:

  • Du udvikler en faglig professionalisme i forhold til kontakt med borgere, patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere
  • Du kvalificerer dig til at arbejde udviklingsorienteret med f.eks. sundhedsfremme og rehabilitering på tværs af fag og sektorer
  • Du får mulighed for at specialisere dig inden for dit eget funktionsområde
  • Du får redskaber til at bidrage aktivt til kvalitetssikring og fornyelse på din arbejdsplads
  • Med ny viden og værktøjer til dokumentation og evaluering bliver du i stand til at sikre bedre kvalitet i ydelserne til både borgere og medarbejdere

OPTOMETRISTER

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

KEA udbyder både faglige opfriskningskurser samt præsentation af ny viden inden for det optometriske fagområde til alle færdiguddannede optometrister. 

Kontakt gerne KEA på efteruddannelse@kea.dk, hvis det er særlige kurser du gerne ser, at vi udbyder.


Ledelse i sundhedsvæsenet

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Den fleksible Akademiuddannelse i ledelse i Sundhedsvæsenet består af 60 ECTS, hvoraf afgangsprojektet udgør 10 ECTS. Uddannelsen er sammensat af fag fra akademiuddannelserne i Sundhedspraksis, Ledelse og HR. Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, der har ledelsesfunktioner eller allerede arbejder som leder – eller som har et ønske om mere indsigt i ledelsesfunktionen.