FAGMODULER OG TILMELDING - AKADEMINIVEAU :: kea.dk

INDHOLD OG OPBYGNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis består af 60 ECTS, hvoraf afgangsprojektet udgør 10 ECTS. Du skal derfor sammenlagt tage fag svarende til 50 ECTS, hvoraf 2 fag er obligatoriske på denne linje og de sidste fag er valgfri. (Studerende som er påbegyndt uddannelsen før 1. juli 2012, vil kunne tage et specialeforløb i stedet for et valgfag).

Vi anbefaler, at du starter med at tage de obligatoriske fagmoduler.

Flere af de studerende vælger at tage fagmodulet "Ledelse i Praksis" som et valgfrit modul.


Følgende undervisere kan du møde på Sundhedspraksisuddannelsen 


Ea Strandby Lund

Fagkoordinator på Sundhedspraksis.
Sygeplejerske og Cand.scient. bibl.Har som sygeplejerske arbejdet både på hospitaler og i primær sektor. Har i mange år undervist på SOSU-området primært social- og sundhedsassistenter. Har arbejdet i Grønland som myndighedsleder for socialforvaltningen i Sydgrønland, og har endvidere undervist på gymnasiet og på handelsskolen samme sted.

Annette Frey
Selvstændig konsulent inden for organisationsændringer, økonomisk ledelse og ledelsessparring. Kompetenceudvikling, kvalitetsstyring og udvikling.
Har forsvaret sin Ph.d.-afhandling i 2010 med titlen: Kvalitetsledelse på danske hospitaler – ledernes indflydelse på introduktion og vedligeholdelse af kvalitetsstrategier i det danske sundhedsvæsen.
Er uddannet inden for ledelse og som sygeplejerske.
Har flere års erfaring inden for begge områder, og har samtidig mange års erfaring som ekstern underviser. Har som sygeplejerske arbejdet både som leder og som sygeplejeassistent ved forskellige områder så som medicin, kirurgi, akut og intensivafdelinger på forskellige hospitaler og ældrepleje i det kommunale område.

Jane Gohlke
Jane er sygeplejerske og har erfaring fra både sekundær og primær sektor. Inden Jane kom til KEA underviste hun i sundhedsfaglige fag på erhvervsuddannelser. Hun brænder for at give sundhedsfaglige de bedste kompetencer og muligheder for både borger og patient. Jane synes, at læring og uddannelse er vigtigt hele livet - og mere relevant end nogensinde i vores komplekse sundhedsvæsen.

Nete Lindblad
Nete er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed fra Ankerhus Seminarium, og har en kandidat i læring og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet. Typer som Nete bliver også kaldt for forandrings-agenter. Hun brænder for at arbejde med mennesker, og som underviser kan hun være med til at understøtte deltagernes udvikling gennem opdagelse af eget- og andres potentiale. Netes speciale er udvikling gennem læring - både individuelt og på gruppeniveau - med særligt fokus på trivsel og sundhed og disses betydning for læring, blandt andet på arbejdspladsen og i uddannelsesregi.

Maj-Britt Fogelstrøm
Maj-Britt uddannet sygeplejerske, diplomuddannelse i voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning samt cand. Scient. Soc.
Er meget optaget af kompetenceudvikling i praksis og at den nye viden kursisterne tilegner sig, giver mening og kan omsættes til sygeplejehandlinger i praksis. Maj-Britt har i mere end 20 år arbejdet med kompetenceudvikling og bl.a. været projektleder for tværsektorielle og tværfaglige projekter på Bornholms Hospital. Ansvarlig for Forløbsprogrammernes kompetenceudvikling tværsektorielt til SOSU-assistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, diætister socialrådgivere og læger inden for diagnosespecifikke områder, samt undervist patientundervisere i sundhedspædagogik og facilitering af patienthold, brugerinddragelse samt forandrings- og motivationskommunikation.
Hun har været kursuskonsulent på Kursuscenter, Bornholm Erhvervsskole, hvor hun underviste i Grundlæggende ledelse, Kommunikation og pædagogik, Samarbejde og konflikthåndtering, Service til private og offentlige virksomheder.
Maj-Britt har erfaring som sygeplejelærer på Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole. Underviste SOSU-hjælpere, assistenter og sygeplejestuderende primært i sundhedsfremme, kommunikation, pædagogik, demens, livets sidste tid, ledelse og organisation, samt videnskabsteori og metode. Derudoer også erfaring som praktikvejleder til SOSU-elever og sygeplejestuderende i Åkirkeby kommune
For Maj-Britt er det vigtigt, at brugerens behov styrer rehabiliterings- og behandlingsforløbet, hvilket kræver en paradigmeændring af sundhedsvæsenets strukturer og medarbejdernes tilgang brugerens hverdagsliv og liv med sygdom. 

 


ANDRE UDDANNELSESKOMBINATIONER

Vi har erfaring med at deltagere på sundhedspraksis-linjen også vælger at kombinere deres uddannelse med valgfrie fagmoduler fra:KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010