TEKNIK, miljø og energi :: kea.dk

TEKNIK, MILJØ OG ENERGI

Deltidsuddannelserne inden for teknik, miljø og energi giver dig ny viden, som ruster dig til at se nye muligheder og selv få større indflydelse på dit arbejde. Uddannelserne – og de enkelte fagmoduler hjælper dig til at bygge ovenpå dit svendebrev, og gør dig endnu dygtigere til det, du allerede er god til.

Uanset hvilket svendebrev du har – om du er smed, industri-tekniker, elektriker eller tømrer. Du læser på deltid - det betyder, at du kan passe dit arbejde, samtidig med at du uddanner dig. Du vælger selv, om du vil tage et eller flere moduler eller en hel uddannelse.

Du kan også læse mere på www.bygovenpå.dk


UDDANNELSESRETNINGER


ENERGITEKNOLOGI

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Rådgiv om nye og vedvarede energiformer samtidig med at du løser opgaver på tværs af bygningskonstruktioner og installationsområder.


EL-installatør (AU) & Delautorisation - El

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Bliv El-installatør og få autorisationsmæssigt ansvar på installationstekniske projekter. Du lærer at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer ved hjælp af den nyeste teknologi.

Virksomheder kan, som et alternativ til en fuld autorisation, vælge at specialisere sig inden for en afgrænset del af et autorisationsområde en såkaldt delautorisation.


VVS installatør (AU) & Delautorisation - VVS

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Med en uddannelse til VVS-installatør bliver du opkvalificeret til at planlægge og udføre gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi.

Virksomheder kan, som et alternativ til en fuld autorisation, vælge at specialisere sig inden for en afgrænset del af et autorisationsområde en såkaldt delautorisation.

Automation og drift

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at deltage, når der skal udvikles og driftes automatiske anlæg i industrien. Du kan specialisere dig inden for industri eller offshore.


BedreBolig Rådgiver og Energikonsulent

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

KEA udbyder efteruddannelsesmoduler som BedreBolig-rådgiver og energi-konsulent (EK). Energikonsulent og BedreBolig er fag på AU i Energiteknologi og kan tages uafhængigt af andre fag.


INNOVATION, PRODUKT og PRODUKTION

KLIK HER FOR AT GÅ TIL FAG, INDHOLD OG TILMELDING

Analyser, planlæg og vurder problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlige virksomheder.TILMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan taber tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.