AUTOMATION & DRIFT :: kea.dk

AKADEMIUDDANNELSEN I AUTOMATION & DRIFT


Klik på faget for at læse mere og tilmelde dig

De fag, der ikke har links, afventer opstartsdato - kontakt os for yderligere.

 

OBLIGATORISKE FAG
El-teknologi og integrerede automatiske enheder (10 ECTS)
Automationsdesign (10 ECTS)
Drift og vedligehold (5 ECTS) - udbydes først i 2019


RETNINGSSPECIFIKKE FAG (INDUSTRI)
Maskinteknologi og industri (10 ECTS)
SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)

 


VALGFRIE FAG
Objektorienteret Scada
Udvidet regulering
Opbygning og dimensionering af tavler
Robotteknologi
S88
Afgangsprojekt

INDHOLD OG OPBYGNING

Akademiuddannelsen i Automation og Drift kvalificerer dig til at kunne analysere, udvikle og planlægge arbejdsopgaver inden for opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer.

Du får kompetencer inden for:   

  • Anvendelse af styrings- og reguleringstekniske begreber
  • Planlægning af udviklings- og vedligeholdelsesprojekter
  • Teori og praksis samt anvendte metoder som f. eks. modellering og programmering, automatiserings arkitektur og tekniske udviklings værktøjer
  • Gældende standarder, tekniske installationer og drift inden for det automationstekniske område


Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen, der har to retninger i hhv. Industri og Offshore, Olie & Gas består af forskellige faglige moduler, der gennemføres sideløbende med dit arbejdsliv eller i en ledighedsperiode. Uddannelsesforløbet afsluttes med et projekt, som individuelt tilpasses dine arbejds- og interesseområder.

 

Adgangskrav

 

For at starte på en akademiuddannelse eller et fag fra en akademiuddannelse skal du have opnået 2 års erhvervserfaring inden for proces- eller produktionsindustri. Arbejdserfaringen kan være opnået sideløbende med en af nedenstående uddannelser:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. 

Se desuden dine muligheder under afsnit 5 i Studieordningen.

Description: http://www.kea.dk/typo3/clear.gif
En akademiuddannelse giver bl.a. adgang til videreuddannelse på diplomniveau.

 

Interview med Schneider Electric om Automation og Drift
TILMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan tabe tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010