BEDREBOLIG & ENERGIKONSULENT - FAGMODULER OG TILMELDING :: kea.dk

BedreBolig-rådgiver & Energikonsulent

Københavns Erhvervsakademi udbyder nu fem nye efteruddannelsesmoduler som BedreBolig-rådgiver og energikonsulent (EK). Energikonsulent og BedreBolig er moduler på AU i Energiteknologi og kan tages uafhængigt af andre moduler.

Læs mere om ordningerne

Læs mere om ordningerne hos Energistyrelsen:

BedreBolig-ordningen
Energimærkningsordningen

 

FORUDSÆTNINGER FOR FULDT UDBYTTE AF KURSUS OG PRØVER 

Deltageren skal medbringe en velfungerende bærbar pc med trådløs wifi og følgende software, der skal være installeret, aktiveret og opdateret:

a. Ms Word

b. Ms Explorer

c. Google Chrome

d. Acrobat Reader

e. Acrobat Reader plugin Fileopen*

f. link til: Håndbog for Energikonsulenter og Energy10 eller EK-Pro

g. link til Energy10 eller EK-Pro**

*FileOpen benyttes til at åbne SBi’s beskyttede dokumenter. På KEA’s område er der gratis adgang til SBi-anvisningerne under kurset. Søg den her: plugin.fileopen.com/all.aspx

**Energy10 eller EK-Pro er de programmer, der kan generere det endelige energimærke. Kursusdeltageren skal være oprettet hos leverandøren og kunne benytte programmet på dets hjemmeside. Programmets betjening skal være lært inden kurset.

Deltageren skal endvidere have indsigt på brugerniveau i ovennævnte værktøjer, da de anvendes i undervisningen og der ikke foregår undervisning i dem.

 

 

Test din viden om energiområdet

Tag nedenstående test og få en viden om dine forudsætninger for at gennemføre kursusmodulerne til BedreBolig-rådgiver og Energikonsulent.

Testen er vejledende og giver dig en personlig tilbagemelding om din tekniske viden på området. KEA gemmer ikke en kopi af dine besvarelser. Du kan se resultaterne af din test i slutningen af testen. 

GÅ TIL TESTEN HER

 

 

Energikonsulent (EK)


GRUNDMODUL: ENERGIKONSULENT I
 (Enfamiliehuse) (modul på AU i Energiteknologi) 

Forår 2017

Datoer: Undervisning 25/4, 26/4, 3/5, 4/5, 11/5, 18/5, 19/5 - Eksamen 23/5

Inden opstart af selve kurset vil der være et gratis tilbud om undervisning i Energy10. Undervisningen ligger d. 24/4 kl. 12.30-15.30

Tid: Kl. 8.30-15.30

Pris: 7000,00 kr. (momsfrit)

KLIK FOR TILMELDING TIL ENERGIKONSULENT I MED OPSTART 25/4 2017 

   

GENOPFRISKNINGSKURSUS FOR ENERGIKONSULENTER

Forår 2017

Datoer: Undervisning 9/6 - eksamen 16/6

Tid: Kl. 8.30-15.30

Pris: 5000 kr. (+ moms)

TILMELD DIG VED AT KLIKKE HER

 

Tager du både BedreBolig rådgiver I og Energikonsulent I samtidig, koster det ene af de to moduler kun 3.000 kr.

Undervisningssted: KEA's afdeling på Landskronagade 70, 2100 København Ø

 


BedreBolig-rådgiver


GRUNDMODUL: BEDREBOLIG-RÅDGIVER I
 
(Ydelsespakke I) (modul på AU i Energiteknologi)

Forår 2017

Datoer: Undervisning 25/4, 26/4, 3/5, 4/5, 11/5, 29/5, 30/5 - Eksamen 2/6

Inden opstart af selve kurset vil der være et gratis tilbud om undervisning i Energy10. Undervisningen ligger d. 24/4 kl. 12.30-15.30

Tid: Kl. 8.30-15.30

Pris: 7000,00 kr. (momsfrit)

KLIK FOR TILMELDING TIL BEDREBOLIG RÅDGIVER I MED OPSTART 25/4 2017

  

Tager du både BedreBolig rådgiver I og Energikonsulent I samtidig, koster det ene af de to moduler kun 3.000 kr.

 

 


TILMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan taber tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.


Spørgsmål?

For spørgsmål vdr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, uddannelsestilrettelæggelse, karriereplanlægning og hvordan du kan/skal være studerende på en deltids/efteruddannelse samt muligheder for at blive realkompetencevurderet og/eller få merit – kontakt:

 

STUDIEVEJLEDER

Joan Nielsson Mathiasen
jonm@kea.dk 
Tlf: 2498 2010For spørgsmål vdr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedrørende Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser – kontakt:

 

STUDIEADMINISTRATION

Christina Rasmussen
chri@kea.dk 
Tlf: 4646 0518

 

Eller


Karina Onsberg Torstensen
 (teknik-området)

kaot@kea.dk 
Tlf: 4646 0519