ENERGITEKNOLOGI - FAGMODULER OG TILMELDING :: kea.dk

ENERGITEKNOLOGI (AKADEMIUDDANNELSE)

OBLIGATORISKE FAG

  VALGFRIE FAG


Energiformer - modul A (10 ECTS)

Boligens indeklima - modul B (10 ECTS)

Byggeteknik og analyse - modul C (10 ECTS)

Energiøkonomi og miljø - modul D (5 ECTS)

Energiøkonomi og miljø - modul D (5 ECTS)

Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi 
(10 ECTS)

  Solcelleanlæg (5 ECTS)

  Solvarmeanlæg (5 ECTS)

  Varmepumper (5 ECTS)

  Biomassekedler og -ovne (5 ECTS)

INDHOLD OG OPBYGNING

Du vælger selv, om du vil have et enkelt fagmodul, eller om du vil have hele det samlede uddannelsesforløb.

For en mere detaljeret beskrivelse af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske og valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 1 og 2 i Studieordningen, du kan finde nederst på siden.

Med akademiuddannelsen i Energiteknologi bliver du kvalificeret til selvstændigt at rådgive om energieffektivisering, at kunne udvikle egen praksis og i den forbindelse at varetage opgaver på tværs af konstruktions- og installationsområderne og med inddragelse af nye og vedvarende energiformer. Dermed vil uddannelsen være bindeled mellem mange fagområder.

Som energiteknologiuddannet står du, med fokus på bl.a. byggeteknik og klimaskærm, i spidsen for energieffektivisering af både bygningsinstallationer og anlæg.

Uddannelsen er for dig, som er selvstændig eller ansat i en installationsvirksomhed, hos rådgiver, i produktionsvirksomheden eller hos leverandøren/underleverandører af sådanne anlæg.

Download brochure om uddannelsen her eller hør mere om uddannelsen i filmen nedenfor.


Adgangskrav


For at starte på en akademiuddannelse eller et fag fra en akademiuddannelse skal du have opnået 2 års erhvervserfaring sideløbende med en af nedenstående uddannelser:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

Se desuden dine muligheder under afsnit 5 i Studieordningen.


En akademiuddannelse giver adgang til grundkurserne til BedreBolig-konsulent, EMO-konsulent og videreuddannelse på diplomniveau.


ANDRE UDDANNELSESKOMBINATIONER

Vi har erfaring med at deltagere også vælger at kombinere deres uddannelse med valgfrie fagmoduler fra:TILMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan tabe tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010