INNOVATION, PRODUKT OG PRODUKTION :: kea.dk

INNOVATION, PRODUKT OG PRODUKTION (AKADEMIUDDANNELSE)

Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling – men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. For hvordan vurderer og eksekverer man de gode ideer?

Fagmodulerne fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion gør dig bedre til at analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlige virksomheder.

FAG

FAG BORNHOLM


KLIK PÅ FAGET FOR AT LÆSE MERE OG TILMELDE DIG

Obligatoriske fag

Projektledelse, Bornholm (10 ECTS)

Organisering, Bornholm (5 ECTS)

Anvendt Økonomi, Bornholm (5 ECTS)

 

Valgfrie samt retningsspecifikke
fag på Bornholm

Produktionsoptimering (10 ECTS)

INDHOLD OG OPBYGNING

Du kan vælge mellem to retninger på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion.

Innovation, hvor du tilegner dig viden om idé- og udviklingsprocesser og lærer om projektledelse, og hvordan du styrer og skaber innovative processer.

Produktion, der fokuserer på produktionsoptimering. Her lærer du at vurdere faktorer som projektstyring, produktionsteknikker og logistiske forhold samt deres indvirkning på produktionsoptimering.


En akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion består af 60 ECTS, hvoraf  udgør Afgangsprojektet 10 ECTS.

Du skal derfor sammenlagt tage fag svarende til 50 ECTS, hvoraf 3 fag er obligatoriske på denne linje (i alt 20 ECTS) og de sidste fag er valgfri. (Studerende som er påbegyndt uddannelsen før 1. juli 2012, vil kunne tage et Specialeforløb i stedet for et valgfag).


Adgangskrav

For at starte på en akademiuddannelse eller et fag fra en akademiuddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Derudover skal du have enten:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

En akademiuddannelse giver adgang til uddannelse på diplomniveau.


ANDRE UDDANNELSESKOMBINATIONER

Vi har erfaring med at deltagere også vælger at kombinere deres uddannelse med valgfrie fagmoduler fra:TILMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan tabe tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010