VVS-installatør (AU) & Delautorisation - VVS :: kea.dk

Akademiuddannelsen i VVS-installation

Formålet med akademiuddannelsen i VVS-installation er at kvalificere sig til selvstændigt at kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for gas og VVS. En VVS-installatør kan lede installationstekniske projekter og påtage sig autorisationsmæssigt ansvar. Med en uddannelse til VVS-installatør bliver du opkvalificeret til at planlægge og udføre gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi.

 

 

Adgangskrav

 

For at starte på en akademiuddannelse eller et fag fra en akademiuddannelse skal du have opnået 2 års erhvervserfaring sideløbende med en af nedenstående uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse: Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

 

 

Skematisk gengivelse af AU i VVS-installationDelautorisation - VVS

På fagmodulrækken som fører frem til delautorisationsprøven kan alle med to års relevant erhvervserfaring samt en ungdomsuddannelse optages. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke alle der kan få en delautorisation.


Se mere under "Adgangskrav".

Adgangskrav

For at få en delautorisation skal man opfylde tre betingelser: 

 1. Man skal bestå delautorisationsprøven
 2. Man skal have bestået fagene 1-4
 3. Man skal være uddannet enten
  • Smed
  • VVS'er
  • Eller have taget det kvalificeringsforløb til delautorisationer, som er underudvikling hos industriens uddannelser. Konkret har der været drøftelser om udvikling af efteruddannelsesforløb til tømrer og mekanikere.

Fagmodulrækken som fører frem til delautorisationsprøven har samme indhold og samme eksamen som de første moduler på den kommende AU i VVS-installation. Der er derfor fuld merit mellem fagmodulerne.


TILMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan tabe tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Karina Onsberg Torstensen

E: efteruddannelse-tek@kea.dk 

T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010