Hvad er en diplomuddannelse? :: kea.dk

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på bachelorniveau som læses på deltid. Uddannelsen er internationalt anerkendt og giver adgang til videreuddannelse på masterniveau.

Uddannelserne tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til dine muligheder for at kombinere uddannelse med arbejde. Du kan vælge at tage enkelte fag, der har din særlige interesse eller en hel uddannelse ved at dele uddannelsen op og tage den over længere tid. Du skal blot have afsluttet hele uddannelsen inden for seks år. Så der er gode betingelser for også at tilpasse uddannelsen til dit privatliv og din fritid.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Det betyder, at du kan udvikle dig i dit professionelle arbejdsliv, samtidig med du læser på uddannelsen. Du vil opdage, at du kan bygge oven på din egen erfaring, opdage nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

En hel diplomuddannelse består af en række obligatoriske og valgfrie fag, der hvert har et omfang af 5 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS point. Hele uddannelsen udløser 60 ECTS.

Du tilmelder dig de obligatoriske fagmoduler I og II samtidigt. Dog med det forbehold, at du kan framelde dig modul II igen senest 14 dage før opstart

Typisk tager det 3 år at gennemføre uddannelsen, men modulerne er tilrettelagt, at du - ved konstant indsats - kan gennemføre diplomuddannelsen på 2 år. 

Kursusgebyret refunderes ikke ved udmeldelse efter semesterstart og ved eventuel udsættelse. Samtidig må påregnes et gebyr ved en eventuel udsættelse. 

Undervisning gennemføres primært som eftermiddag og aftenundervisning. Derudover vil der være enkelte internatophold fredag-lørdag og enkelte heldagsseminarer. 

Læs mere om adgangskrav og tilmelding nedenfor.

 

 

FAGOMRÅDE DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

Diplom i Digital Konceptudvikling

Styrk dine kompetencer indenfor strategi, forretningsudvikling, marketing og design på digitale medier.

Diplomuddannelsen i Digital Konceptudvikling benytter sig af et bredt netværk af erhvervsfolk og professionelle undervisere med speciale indenfor uddannelsens forskellige områder. Undervisningen er i vid udstrækning case-baseret kombineret med relevant teori og analyseværktøjer. 

 

 

Adgangskrav

  • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse
  • Institutionen kan give dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering. Kontakt da vejledning-ceu@kea.dk.

Tilmelding

Under hvert fag kan du se, hvad det koster, hvornår det begynder samt adressen på stedet.

Under Tilmelding kan du tilmelde dig online.