Økonomisk tilskud :: kea.dk

SVU

Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) gives til videregående uddannelser, der er kategoriseret som voksenuddannelse, foregår på fuld tid og udbudt efter Lov om Åben Uddannelse.
 
For at kunne søge SVU til fagmoduler på akademi- og diplomniveau, skal du være i arbejde, og fagmodulet skal være tilrettelagt sådan, at det foregår på fuld tid. Det betyder, at du skal gennemføre et fagmodul på 10 ECTS inkl. eksamen inden for 8,6 uger (43 dage) og 5 ECTS inkl. eksamen inden for 4,3 uger (21 dage). Du kan søge SVU til de dage, du er afsted til undervisning, studerer eller skriver projektopgave. SVU forudsætter, at du holder orlov fra dit arbejde de dage, du modtager SVU. Støtten bliver udbetalt til dig eller din arbejdsgiver.

Betingelserne for at få SVU:

  • Du skal være mellem 25 og 65 år.
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
  • Du skal være optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU.
  • Du skal være studieaktiv, dvs. følge den obligatoriske undervisning på faget du er tilmeldt.

Læs mere på www.svu.dk


Kompetencefonde

Der er mulighed for at opnå tilskud til betaling af deltagergebyr og afholdelse af udgifter i forbindelse med kursusaktivitet.
 
Ansatte, der er omfattet af overenskomst med en lang række arbejdsgiverorganisationer herunder DI, DE, BOA og DMA, kan søge Kompetencefonden om midler til 10 dages faglig efteruddannelse. Også ansatte i det offentlige har mulighed for at søge Kompetencefonden via overenskomsten.
 
Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer har i fællesskab stiftet kompetenceudviklingsfondene - eller kompetencefonde, som det kaldes med et lidt kortere ord. Formålet er at bidrage til betalingen af kursusafgifter, materialer, transport og tab af løn, når medarbejderen deltager i et kompetencegivende kursus. Medarbejderen kan få dækket kursusafgiften, udgifter til materialer, udgifter til transport, og 85% af tabt løn under kurset. Arbejdsgiveren kan søge om refusion for medarbejderens tabte arbejdskraft.

www.kompetencefonde.dk