Realkompetencevurdering :: kea.dk

Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering er til dig, der har viden og erfaring, som du ikke har papir på.

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser mm, men som du ikke har et formelt bevis på.

Anerkendelsen kan gives som
• Adgangskrav til en uddannelse (optagelsesbevis)
• Anerkendelse af et uddannelsesniveau (uddannelsesbevis)
• Anerkendelse af et enkelt fag på en uddannelse (kompetencebevis/merit).

OPTAGELSESBEVIS
Opfylder du ikke optagelseskravene, men mener du, at du alligevel kvalificerer dig til at blive optaget, kan du søge om at få dine realkompetencer anerkendt, for at få et adgangsbevis til uddannelsen.

Søg optagelsesbevis via minkompetencemappe.dk


KOMPETENCEBEVIS/MERIT
Har du færdigheder, kompetencer og viden, som svarer til niveauet af kompetencer, du vil få på et af uddannelsens fag, kan du søge om at få dine realkompetencer anerkendt, og dermed få et kompetencebevis, som svarer til et enkeltfagsbevis.
Husk at vedlægge dokumentation for viden og færdigheder, du har opnået gennem erhvervsarbejde, uddannelsesaktiviteter o.lign, der har relevans i forhold til din ansøgning.

Ansøgningsskema til kompetencebevis/merit for modul på uddannelse


UDDANNELSESBEVIS
Mener du, at du har færdigheder, kompetencer og viden, som svarer til en hel uddannelse, vil du kunne søge om at få dine realkompetencer anerkendt, for at få et uddannelsesbevis, som svarer til en hel uddannelse.

Søg uddannelsesbevis via minkompetencemappe.dk

 

KEA kan foretage realkompetencevurdering i forhold til følgende uddannelser: 

Diplom i design & businessAkademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Diplom i e-konceptudvikling

Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Diplom i ledelseAkademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Diplom i webudvikling

Akademiuddannelsen i ledelse

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivningAkademiuddannelsen i retail

Akademiuddannelsen i HR

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

 

MERE INFORMATION

Undervisningsministeriet beskrivelse af realkompetencevurdering
Lov om realkompetencevurdering

PRIS

2.500,00: Optagelsesbevis eller Kompetencebevis/merit for ét modul
5.000,00: Uddannelsesbevis

Realkompetencevurderingen er gratis for ansøgere med uddannelse til og med erhvervsfagligt niveau.