Realkompetencevurdering :: kea.dk

Realkompetencevurdering

 

Realkompetencevurdering kan anerkende din viden og dine erfaringer

En realkompetencevurdering er en individuel vurdering, hvor du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har erhvervet dig gennem dit arbejdsliv, frivillige aktiviteter, kurser m.m., men som du ikke har et formelt bevis på.

Realkompetencevurderingen kan gives som:

 • Adgangskrav til en uddannelse (optagelsesbevis)
 • Anderkendelse af et enkelt eller flere moduler på en uddannelse (kompetencebevis/merit)
 • Anderkendelse af et uddannelsesniveau

Hvad er realkompetence?
Realkompetence er din samlede mængde af formel og uformel viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendelse for det, du har lært f.eks. ved organisatorisk arbejde, udviklingsprojekter, tillidshverv, frivilligt arbejde, på kurser og i anden uddannelsessammenhæng.

Bliv optaget på studiet med et adgangsbevis
En realkompetencevurdering som adgang til en uddannelse er en systematisk vurdering af, om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til de krav, der er til optagelse på en given uddannelse.
Vurderingen kan foretages i forhold til kravet om uddannelsesniveau ved optag.

Hvis vurderingen er positiv, udsteder uddannelsesinstitutionen et adgangsbevis, der er gyldigt i hele landet.  En adgangsvurdering er gratis.

Få bevis på din viden og dine færdigheder
I realkompetencevurderingen for de enkelte moduler vurderes det om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for et eller flere moduler på en specifik akademi- eller diplomuddannelse. Får du en positiv vurdering, får du udstedt et kompetencebevis for det eller de specifikke moduler.

Husk at vedlægge dit CV samt dokumentation for viden og færdigheder, du har opnået gennem erhvervsarbejde, uddannelsesaktiviteter og lignende, der har relevans i forhold til din ansøgning.

En vurdering er gratis, hvis dit uddannelsesmæssige niveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Har du et højere uddannelsesmæssigt niveau, er prisen for en kompetencevurdering 2.500 kr. for et 10 ECTS-pointmodul og 1.900 kr. for et 5 ECTS-pointmodul.

Få et uddannelsesbevis
Mener du, at du har færdigheder, kompetencer og viden, som svarer til en hel uddannelse, vil du kunne søge om at få dine realkompetencer anerkendt i form at et uddannelsesbevis, som svarer til en hel uddannelse.

Realkompetencevurdering til et uddannelsesbevis koster 5.000 kr. Vurderingen er dog gratis, hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse.

KEA kan foretage realkompetencevurdering i forhold til følgende uddannelser: 

 • Diplom i Digital Konceptudvikling
 • Diplom i Ledelse
 • Diplom i IT-sikkerhed
 • Akademiuddannelsen i Ledelse
 • Akademiuddannelsen i HR
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
 • Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring
 • Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring
 • Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling
 • Akademiuddannelsen i Retail
 • Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
 • Akademiuddannelsen i Automation og drift
 • Akademiuddannelsen i Energiteknologi
 • Akademiuddannelsen i VVS-installation
 • Akademiuddannelsen i El-installation
 • Akademiuddannelsen i Byggekoordination
 • Akademiuddannelsen i Byggeteknologi
 • Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion

 

Her finder du en guide til ansøgning om RKV samt CV-skema til RKV