Vurdering af ansøgning :: kea.dk

Vurdering af ansøgning

Når vi modtager din ansøgning vil vores studievejleder eventuelt i samarbejde med en underviser gennemføre en førstevurdering af denne samt din dokumentation. Herefter vil følgende 3 ting kunne ske.

  • Dit realkompetenceniveau bliver vurderet som værende tilstrækkeligt og du vil inden for 3 uger modtage dit bevis.
  • Din ansøgning vurderes til ikke at være tilstrækkelig og du får ikke anerkendt dine realkompetencer. Du vil få skriftligt besked om dette inden for 3 uger.
  • Din ansøgning vurderes til ikke at være tilstrækkelig til at vurdere dit realkompetenceniveau, og du vil blive indkaldt til et individuelt realkompetenceforløb. Du vil få skriftligt besked om dette inden for 3 uger.

Det individuelle realkompetenceforløb er en samtale mellem dig og vores studievejleder samt en eventuel underviser. Samtalen vil du blive indkaldt til senest 3 uger efter, at vi har modtaget din ansøgning. Tidspunktet for samtalen fastsættes efter aftale.

På basis af denne samtale kan du enten modtage dit bevis eller få tilrettelagt et forløb af en uges varighed, hvor dine realkompetencer vil blive afprøvet gennem skriftlige opgaver, tests, interviews, egentlige prøver eller lignende.

Du vil inden for en uge efter forløbet modtage resultatet af dit individuelle realkompetenceforløb. Her vil du kunne få udstedt dit bevis, men giver forløbet ikke grundlag for, at beviset kan udstedes, vil du modtage et afslag med forslag til, hvordan du kan opnå de ønskede kompetencer. 

KLAGEVEJLEDNING

Alle afslag indeholder en klagevejledning. En eventuel klage over vurderingen skal sendes til:

KEA Kvalitet 
Att. Kvalifikationsnævnet
Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
2200 København N

eller på kvalitet@kea.dk