Lederuddannelsen til eftermarkedet i Autobranchen :: kea.dk

LEDERUDDANNELSEN TIL EFTERMARKEDET I AUTOBRANCHEN

EN SKRÆDDERSYET UDDANNELSE PÅ AKADEMINIVEAU DU KAN BRUGE DIREKTE I DIN HVERDAG

Få en uddannelse, der er målrettet 100% til eftermarkedet i autobranchen.

Uddannelsen er tilrettelagt til dig, som allerede er leder i eftermarkedet eller aspirerer til at blive det.

Undervisningen giver dig både praktiske værktøjer og brugbare teorier, du kan omsætte direkte til at løse de udfordringer, du oplever i dit daglige arbejde specifikt indenfor eftermarkedet.


Bliv klædt på med en praksisnær uddannelse, der giver dig:

  • Redskaber til at navigere i en branche, der er 
præget af stærk og stigende konkurrence 

  • Selvindsigt i din egen rolle og ledelsesstil 

  • Praktisk anvendelige teorier koblet til din 
dagligdag – som du kan bruge med det samme 

  • Et godt netværk med dine kollegaer i autobranchen 
 


UDBYTTE
Du bliver bedre til at skabe værdi for kunderne, og resultater på bundlinjen i eftermarkedet. Du lærer at lægge en strategi, som overstiger din målgruppes forventninger. 


OPDATERET VIDEN
Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem KEA Kompetence og AutoBranchen Danmark, og 
er derfor altid opdateret i forhold til eftermarkedet i autobranchen. Vi inddrager specialiserede fagpersoner, som opdaterer din viden omkring overenskomstlige udfordringer ved ABDKs Arbejdsgiverforening, førerløse biler ved Bosch, sikkerhedssystemer, Connected Cars, digitalisering m.v.

ADGANGSKRAV
Du har en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse og minimum to års erhvervserfaring. 

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen strækker sig over et 3-årigt forløb. Akademiuddannelsen består af 6 moduler. Du kan tage et enkelt modul eller hele uddannelsen.

GODKENDT OG KOMPETENCEGIVENDE
Uddannelsen er godkendt og giver i alt 60 ECTS point. Hvert modul på 10 ECTS point består af tre seminarer á to dages varighed.

FAG
Uddannelsen består af 6 fag, og starter med modul 1: Ledelse i praksis.

Du tilmelder dig modulerne et ad gangen under det pågældende modul, der løbende opdateres med datoer og tilmeldingslink.

  • Modul 1: Ledelse i Praksis (10 ECTS)
  • Modul 2: Organsation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
  • Modul 3: Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
  • Modul 4: Lean ledelse i praksis (10 ECTS)
  • Modul 5: Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
  • Modul 6: Afgangsprojekt (10 ECTS)

HVOR MANGE DAGE SKAL JEG VÆRE VÆK 
Ved 10 ECTS-fag skal du være 6 dage på skolebænken og det forløber over 3 moduler x 2 dage inkl. en overnatning pr. gang/modul. Dvs. 3 overnatninger pr. 10 ECTS-fag og modulerne afvikles over ca. 8 uger inkl. mundtlig eksamen.

PRIS
18.500 kr. pr. modul som svarer til 10 ECTS point. Prisen er incl. overnatning og forplejning

HVAD ER INKLUSIV I PRISEN
Prisen er ”all inclusive”, du behøver bare at møde op – vi har tænkt på det hele. Prisen indeholder undervisning, bøger, materiale, mapper, eksamensafgift, overnatning og fuld forplejning - morgenmadsbuffet, frokostbuffet inkl. én sodavand, middag med 2 retter inkl. 2 genstande, kaffe, the, frugt og kage. Yderligere information tilgår ved tilmelding.

Klik her for at hente brochure


Spørgsmål?

For spørgsmål vedrørende Lederuddannelsen til eftermarkedet i autobranchen kontakt:

 

Adjunkt
Kim Skaaning
kisk@kea.dk 
Tlf: 6147 1106For spørgsmål vedrørende modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedrørende KOMPETENCEs deltidsuddannelser/efteruddannelser – kontakt:

 

KEA KOMPETENCE
Studieadministrationen

Tlf: 4646 0500