Outplacements :: kea.dk

Outplacement-forløb hos KEA Kompetence

- Et godt afsæt til den næste stilling

KEA Kompetence tilbyder individuelle outplacement-forløb med udgangspunkt i tæt samspil med en fast coach. Vi tror på, at alle deltagere har individuelle ressourcer, som kan og bør bringes i anvendelse i forbindelse med arbejdssøgningen. For den jobsøgende tilbyder forløbet en struktureret proces, hvor KEA Kompetence sikrer en intensiv sparring om arbejdsmarked, uddannelse og eventuelt karriereskift.

Et outplacement-forløb hos KEA Kompetence indeholder fire elementer som giver deltageren

  1. Øget selvindsigt
  2. Bedre værktøjer til jobsøgning
  3. Mulighed for praktikophold
  4. Indsigt i uddannelsesmuligheder

Et forløb omfatter en personlighedstest og op til 10 individuelle møder med fast coach. Et forløb kan strække sig op til et år.

Bred erfaring med vejledning af ansatte og ledige

KEA Kompetence gennemfører årligt efter- og videreuddannelser for cirka 4.000 ansatte og ledige. Vi har derfor en indgående kendskab til og erfaringer med vejledning i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i forhold til diverse uddannelsestiltag. Vi har lang tids erfaring med vejledning til både det offentlige og det private uddannelsesmarked. Vi vejleder på tværs af landet og på tværs af uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, VUC´ere, erhvervsskoler, professionshøjskoler og universiteter).

Effektiv formidling af praktikpladser

KEA formidler årligt tusindvis af praktikpladser til studerende på vores Erhvervsakademiuddannelser og bacheloruddannelser. Vores brede netværk blandt mulige praktiksteder er et stort aktiv for den jobsøgende.  Jagten på en mulig praktikplads vil ske i sparring mellem den jobsøgende og dennes coach.

Møder med mellem jobsøgende og coach

Møder med coach aftales efter behov og form kan være enten fysiske møder eller kan foregå via Skype. De fysiske møder vil primært finde sted på KEA Kompetence, Frederikkevej 8, Hellerup – eller på en af KEA´s øvrige adresser. De fysiske møder kan efter aftale mellem den jobsøgende og dennes coach foregå på andre lokationer.

Det forventes, at 90 % af deltagerne finder nyt arbejde i løbet af forløbet.

Programmet styres af en handleplan, som i procesperioden ejes af den jobsøgende og dennes coach. Efter forløbet får deltageren en kopi af sin handlingsplan.

Vi tilstræber at møderne kun omfatter dialog mellem den jobsøgende og dennes coach. Parterne kan dog efter aftale inddrage andre personer med specielle kompetencer eksempelvis et specifikt branchekendskab, som er vigtigt for den jobsøgende.

Outplacement for grupper

Er der indgået aftale om et outplacement forløb for flere medarbejdere, vil et sådant blive indledt med et fælles opstartsseminar med fokus på arbejdsmarked, uddannelse og praktikpladssøgning.

Der vil blive etableret en arbejdscafe på Frederikkevej 8, som - alt efter deltagernes ønske samler deltagerne en dag om ugen. Både opstartsseminar og jobsøgningscafé vil understøtte deltagernes netværk og sikre yderligere sparring om job og uddannelsesmuligheder. Arbejdscafeen forventes ikke at have fast tilknyttet personale, men der vil altid være kolleger, der kan være behjælpelige med diverse.

Efter endt forløb modtager deltageren et evalueringsskema. I skemaet vil deltagerne blandt andet blive spurgt om de enkelte elementer i forløbet, eks. test, mulig praktik, uddannelse og jobsøgning.

Såfremt arbejdsgivere har interesse i en sammenfatning af disse evalueringer, vil dette kunne stilles til rådighed for arbejdsgivere, som køber minimum 5 outplacement-forløb.

 

Pris pr. deltager

20.000 dkk, eks. moms

 

Kontakt for yderligere oplysninger

Lars Thore Jensen
KEA Kompetence
Tlf.: +45 2466 8052
Email: latj@kea.dk