Hvad er ECTS-point? :: kea.dk

Hvad er ECTS-point?

 

ECTS er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning et uddannelsesforløb er normeret til. ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System og giver et mål for, hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et studieforløb.

Eksempelvis angiver 30 ECTS-point arbejdsbelastningen i et semester. 60 ECTS-point svarer til arbejdsbelastningen i et år. Der er tale om en gennemsnitsbetragtning og nogle studerende vil derfor bruge flere timer, nogle færre. Ifølge Undervisnings- og Videnskabsministerierne svarer 60 point ca. til 1650 studietimer og 1 point svarer til en gennemsnitlig arbejdsindsats på cirka 27-28 timer.

ECTS-point måler ikke på fagligt niveau eller sværhedsgrad. ECTS-point bruges ved uddannelsesforløb på meget forskellige niveauer. Eksempelvis har en uddannelse på højt niveau ikke flere ECTS-point end et kursus på et lavere niveau, hvis de kræver samme tidsmæssige arbejdsindsats.

ECTS-point gives til de studerende, der gennemfører et studieforløb og som består de bedømmelser, som hører til forløbet. Man får IKKE ECTS-point ved blot at følge undervisningen.

ECTS-systemet kan lette din mulighed for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller i udlandet, men ECTS er IKKE et automatisk meritoverførelsessystem.

Anvendelse af ECTS-point er obligatoriske for danske videregående uddannelser.

Du kan kontakte KEA Kompetences studievejleder hvis du ønsker at vide mere om ECTS-point.


ECTS-point ganske kort:

ECTS-point angiver den tid du skal forvente at bruge til undervisning, forberedelse, undersøgelser, læsning, hjemmearbejde, opgaveskrivning, eksamen og øvrige aktiviteter, som et studieforløb kræver.

De enkelte moduler på KEA Kompetences uddannelser svarer til 5 og 10 ECTS point.