Studiehåndbog :: kea.dk

Studiehåndbog

 Klik på Studiehåndbogen for at åbne.

EKSAMENSKATALOG

Klik på eksamenskataloget for at åbne.

Eksamen

Her finder du eksamensregler (link) for de skriftlige eksaminer på akademiuddannelsen.


lovgrundlag

Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 16/12/2013 Gældende fra den 01. juli 2014 jf. §54

Karakterbekendtgørelse: 7-trins-skalaen