TILMELDING :: kea.dk

Tilmelding til fag

Få hjælp til at sammensætte din uddannelse.

 

For at blive optaget på et fag fra en diplom- eller akademiuddannelse skal du have mindst 2 års erhvervserfaring. Derudover skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som førnævnte.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på tlf. 4646 0500. 

VEJLEDNING TIL FORMULAREN:

Du kan kun tilmelde dig 1 fag ad gangen. 

Find det ønskede fag i formularen nedenfor ved først at klikke på det fagområde, faget er del af - så folder menuen sig ud og du kan se alle fag under fagområdet.

 

Tilmeldings- og betalingsbetingelser

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig senere end dette, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers taber tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, vil KEA opkræve dette tab hos deltageren eller dennes betaler.