Tilmelding til enkelte fagmoduler, akademiuddannelse i ledelse :: kea.dk

TILMELDING TIL ENKELTE FAGMODULER AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE

For at starte på en akademiuddannelse eller et fagmodul fra en akademiuddannelse skal du have mindst 2 års erhvervserfaring. Derudover skal du have enten:

  • en relevant erhvervsuddannelse
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte

Du kan tilmelde dig op til 2 fag ad gangen. Derudover kan du angive din andenprioritet, hvis du ikke får plads på dit førstevalg.


Hav tålmodighed - hvis der er mange inde at tilmelde sig på én gang, så kan systemet være lidt langsomt. - Vi beklager!


Tilmeldings- og betalingsbetingelser

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan taber tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.