UDDANNELSER :: kea.dk

UDDANNELSER

 

LEDELSE

Akademiuddannelsen i Ledelse

 

Diplomuddannelsen i Ledelse

 

  

HR

Akademiuddannelsen i HR

 

 

KOMMUNIKATION, SALG & MARKETING

Akademiuddannelsen i International handel og markedsføring

 

Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling

 

Akademiuddannelsen i Retail

 

 

ØKONOMI

Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning

 

Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring

 

  

TEKNIK, MILJØ OG ENERGI

Akademiuddannelsen i Automation og drift

 

Akademiuddannelsen i Energiteknologi

 

VVS-installatør & Delautorisation - VVS

 

El-installatør & Delautorisation - El

 

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion

 

  

BYGGERI

Akademiuddannelsen i Byggekoordination

 

Akademiuddannelsen i Byggeteknologi

 

Byggeriets Lederuddannelse

 

 

 

SUNDHED & OPTOMETRI

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

 

Optometri

 

 

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Akademiuddannelsen i Informationsteknologi

 

Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed

  • Endelig studieordning er under udarbejdelse