Sådan søger du ind :: kea.dk
Studie- og Karrierevejledning

ansøg om optagelse

Du søger gennem den Koordinerede Tilmelding (KOT). Tilmeldingen foregår digitalt gennem www.optagelse.dk for erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer.

Søger du ind på en 1½ årig PBA-uddannelse (top-up), skal du ansøge med et særligt ansøgningsskema.

Du kan læse om adgangskrav og optagelsesprocedurer under menupunktet "OPTAGELSE" / "ADMISSION" på den enkelte uddannelse.

Mange uddannelser optager nye studerende to gange om året. Du finder information om, hvorvidt din drømmeuddannelse har vinteroptag - og hvordan du søger ind - under menupunktet OPTAGELSE på hver uddannelse.

Du kan se beskrivelser af alle uddannelserne her.

Deadlines

SOMMEROPTAG

Der er to overordnede deadlines, du skal forholde dig til:

Kvote 2 ansøgningfrist: 15. marts

Dog er der på KEA flere uddannelser på TEKNIK, der kører med forlænget optagelse i kvote 2

Kvote 1 ansøgningfrist: 5. juli

Alle KEAs uddannelser kan søges i kvote 2, men kun visse af uddannelserne kan søges i kvote 1 - se hvilke her

 

VINTEROPTAG

Der er vinteroptag på enkelte uddannelser - hvor du kan søge ind fra 15. september. 

Ansøgningsfristen er d. 1. december - både for kvote 1 og 2. 

Endeligt svar: 22. december.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.kea.dk - ansøgningsskemaet kan tilgås fra 15. september.

 

Bilag

Du skal huske at medsende dokumentation for de oplysninger, du giver i din ansøgning om optagelse på KEA. Bilag til ansøgninger vil typisk være kopi af eksamensbeviser, men kan også være dokumentation for erhvervserfaring, udlandsophold eller faglige kompetencer, som er relevante i forbindelse med den uddannelse, du søger optagelse på.

spørgsmål om ansøgning

Hvis du er i tvivl om hvordan du søger ind på KEA er du velkommen til at kontakte KEA Optag gruppen, enten på telefon 46460700 eller på mail: applicant@kea.dk så får du hjælp til at komme videre med din ansøgning.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster