to-build-with-CLT :: kea.dk

Byg med CLT fra tegning til projekt


Eftermiddagskonference om at få ide omsat til et projekt, der kan bygges i træ.    

 • Fra ide og tegning, til ingeniør. Hvilke udfordringer og løsninger er der med træ.
  (Franco Piva - Ergodomus Timber Engineering, Italy) 
 • Træ og brand, hvordan forholder jeg mig til det?
  (Finn Larsen, Master i Brandsikkerhed. Rambøll) 
 • Akustik og transport af lyd mellem forskellige bygningsdele.
  (Rothoblaas) 
 • Praktisk erfaring fra byggeri med CLT
  (v. Arch. Bengt Michalsen, Norway - www.bgm.no) 
 • Affordable student housing using CLT
  (Andrea Boller, Italy) 
 • Byg med træ, i et dansk perspektiv.
  (TræInfo) 
 • Netværk for højhuse i træ.
  (v. Peder Fynholm, Teknologisk Institut.) 

To build with CLT from drawing to projekt


An afternoon conference on how to transform an idea to a project that can be built in wood.     

 • From idea and drawing, to the engineering. Challanges and soloutions with wood
  (Franco Piva - Ergodomus Timber Engineering, Italy)
 • Wood and fire, how to relate to this aspect
  (Finn Larsen, Master i Brandsikkerhed. Rambøll)
 • Acoustic and transportation of sound between different building components
  (Rothoblaas)
 • Practical experience from construction with CLT
  (Arch. Bengt Michalsen, Norway - www.bgm.no)
 • Affordable student housing using CLT
  (Andrea Boller, Italy)
 • When, and how to, use wood in a Danish context
  (WoodInfo)
 • Network for tall timber buildings
  (Peder Fynholm - Technological Institute) 

 

Tilmeldingsformular / Application form build with CLT

Tilmeldingsformular / Application form build with CLT

 

Download flyer her / Download flyer here