Ophavsret :: kea.dk
Bibliotek

Hvad må jeg egentlig dele og hvordan?!
-
Tips til ophavsret for undervisere på KEA...

Det kan være en jungle at finde rundt i reglerne for ophavsret og blive helt klog på, hvad man som underviser eks. må dele med sine studerende og kollegaer.

I det følgende gennemgår vi de fem væsentligste punkter hvad angår ophavsret og tilrettelæggelse af undervisning på KEA.  

Nederst er der link til de aftaler Erhvervsakademierne har indgået med COPYDAN Tekst & Node og COPYDAN Billeder, hvor interesserede kan dykke længere ned i stoffet.  Alle fem punkter er beskrevet ud fra rammerne af disse aftaler.

Husk, at du ved tvivlspørgsmål altid kan rette henvendelse til biblioteket!

De bedste hilsner
KEA Bibliotek

 

1. Deling af indhold fra bøger

 

Hvis du vil dele indhold fra bøger med dine studerende, så gælder 20/20-reglen. Det betyder, at du må dele op til 20 % af en bog, så længe det kopierede sidetal ikke overstiger 20 sider.

Eksempel 1: Hvis en bog er på 80 sider, så må du tage kopi af op til 16 sider (20 %)
Eksempel 2. Hvis en bog er på 235 sider, må du dog kun tage max 20 sider, selvom det udgør mindre end 20 %, da de 20 sider aldrig må overstiges

Du kan vælge at dele teksten i fysisk form, men det er også muligt at dele den digitalt (se hvordan under: Deling af digitalt indhold)

 

2. Deling af indhold fra en tidsskriftartikel

Hvis du vil dele indhold fra et tidsskrift, så gælder 20/20-reglen også, men hvis vi på KEA har købt licens til den pågældende tidskriftdatabase, så må du gerne dele hele artiklen - selvfølgelig så længe dette sker i internt regi på KEA.

De tidsskriftsdatabaser og andre online ressourcer som KEA har købt licens til finder du på: kea.dk → bibliotek → det digitale bibliotek

Du kan vælge at dele artiklen i fysisk form, men det er også muligt at dele den digitalt (se hvordan under nedenstående punkt: Deling af digitalt indhold) 

 

 

3. Deling af digitalt indhold

Hvis du vil dele PDF’er eller andre digitale tekster med dine studerende, skal de lægges på Fronter, så det kun er ansatte og studerende tilknyttet KEA, der har adgang til materialet.

Du må ikke sende kopien via mail eller sociale medier, da den ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod deling her.

 

4. Det er altid smart at LINKE!

Du kan uden problemer linke til tekster på nettet både fra Fronter eller fra mail. På denne måde undgår du at lave en kopi af selve teksten, og du behøver heller ikke at forholde dig til antal sider og 20/20-reglen.

Dette gælder selvfølgelig også for tekster fra tidsskrifter og e-bøger, som vi abonnerer på digitalt, og som kan tilgås via det digitale bibliotek på kea.dk.

NB: Uanset hvad du deler, så husk altid kildehenvisning på kopien: Titel, forfatter, forlag/udgiver samt udgivelsesår.

 

5. Deling af Billeder

Qua den aftale erhvervsakademierne har indgået med Copydan Billeder kan du frit benytte alle billeder fra internettet – ligesom du må indscanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv. til brug i din undervisning. Husk blot kildehenvisning.

Undtaget herfra er billeder fra professionelle billeddatabaser.
Desuden er en (meget lille) gruppe fotografer og billedkunstnere undtaget – se listen i link forneden.

Billederne må kun bruges til undervisningsbrug og må ikke udveksles med andre end KEAs studerende og ansatte – ligesom der heller ikke må manipuleres med billederne.

Du kan dele billederne via Fronter (ikke mail/sociale medier). Husk at du også ved deling af billeder med fordel kan bruge ”link-metoden”, hvis du ønsker at dele via mail.

NB: Via det Digitale Bibliotek på kea.dk er der adgang til billeddatabasen Colourbox. Disse billeder er ophavsretsfrie og må gerne manipuleres (ændres/beskæres).

 

LÆS Mere

Hvis du vil vide mere (detaljeret) om, hvilke ophavsretlige regler, der gør sig gældende på KEA, så er der her link til de gældende regler:

Copydan Tekst & Node → Læs den fulde aftale her:
 http://kopitilundervisning.dk/docs/default-source/ungdomsuddannelser/aftale-2-med-copydan-2015.pdf?sfvrsn=2

Copydan Billeder: Se liste over fotografer/ billedkunstnere, der er undtaget reglen om brug af billeder, her:
http://visda.dk/kunstnere-udenfor-aftalelicens/


God deling!
KEA Bibliotek

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster