Optagelse :: kea.dk
Uddannelser

Søg om optagelse

Adgangskrav:

Adgang via Gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)

bådmekaniker

cnc-tekniker

cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)

elektrikeruddannelsen (med specialer)

entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker)

finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)

flymekaniker

industritekniker (specialer og trin 2 og 3)

køletekniker

maskinsnedker

personvognsmekaniker (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

skibsmekaniker

skibsmontør

vvs-energiuddannelsen

vvs-uddannelsen

værktøjsuddannelsen (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav

Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse med særlig tilladelse:

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrave, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV) 

Vejledning i ansøgning om IKV

IKV-ansøgningsskema

Optagelse:

Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i kvote 1 og 2.

I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer.

Der lægges vægt på følgende kvalifikationer (udover din adgangsgivende uddannelse):

  • Erhvervserfaring på minimum 30 timer pr. uge - herunder også værnepligt og praktik. Praktikken må ikke være en del af den adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen kan være ansættelseskontrakter, lønsedler eller ATP-udskrifter.
  • Andre aktiviteter i minimum 3 måneder som f.eks. højskoleophold eller udlandsophold (ikke ferie). Frivilligt arbejde svarende til mindst 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan også indgå i vurderingen. Dokumentationen kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v.
  • Karakter-gennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse

Alle kvote 2 aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag.

Du skal søge elektronisk på: www.optagelse.dk (For ansøgninger efter 5. juli, se nedenfor)

Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.

Optagelsesområdets nr:70310
Adgangskvotient:Alle optaget (2017)
Uddannelsesstart:27. august 2018
Ansøgningsfrist:

Sommeroptag:

Du kan søge ind fra 1. februar.

5. juli kl. 12.00

(Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.)

Vinteroptag

Der er ikke vinteroptag på uddannelsen

Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser

Overflytning til KEA:

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster