Byggekoordinator :: kea.dk
Uddannelser

Byggekoordinator

Uddannelsen til byggekoordinator giver dig indsigt i koordinering og praktisk ledelse indenfor bygge og anlægsbranchen med særligt fokus på udførsel og optimering af byggeprocessen.

Som byggekoordinatoren vil du kunne assistere projektleder på større byggepladser med selvstændigt ansvar på mindre byggepladser. Byggekoordinatoren vil udøve en mellemfunktion på byggepladsen, hvor byggekoordinatoren vil skabe en sammenhæng og kobling mellem medarbejdere med teoretiske uddannelser (arkitekter, ingeniør mf.) og medarbejdere med erhvervsfaglige baggrund (murer, tømrer, maler mf.)

Uddannelsens første år indeholder fagene: Planlægning & processer, management, ressourcestyring/fagtilsyn, virksomhedsdrift, byggejura & kommunikation.

På uddannelsens andet år specialisere du dig inden for et fra følgende emner: Virksomhed, Entreprise eller Bæredygtighed.

Undervejs i dit studieforløb har du en tæt kontakt til erhvervslivet, og du skriver for eksempel opgaver i samarbejde med virksomheder. Du skal også i praktikophold, hvor du kan få lov til af afprøve dine færdigheder i praksis. Vi samarbejder med en lang række virksomheder.

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Planlægning & Processer (10 ECTS), Virksomhedsdrift (5 ECTS), 
Byggejura (5 ECTS), 
Kommunikation (10 ECTS)
2. semester:
Ressourcestyring & fagtilsyn (15 ECTS), Management (10 ECTS), 
Kommunikation (5 ECTS)
3. semester:
Specialiseringsfag (30 ECTS) Specialer: Virksomheds, Entreprise eller Bæredygtighed
4. semester:
Praktik (15 ECTS), 
Afgangsprojekt (15 ECTS)Planlægnings & processer:
 Du lærer at analysere og vurdere samspillet mellem faggrupperne i projekter i bygge- og anlægsbranchen.

Management: Du lærer at beherske konkrete managementmetoder og værktøjer til bl.a. budget og styring af likviditet, budgettering og årsregnskab, praktisk forhandlingsteknik samt tidsstyring.

Ressourcestyring & fagtilsyn: Du lærer at granske og forstå et udbudsmateriale, samt planlægge fagentrepriser og projekter i bygge- og anlægsbranchen.

Virksomhedsdrift: Du lærer hvordan en virksomhed fungere organisatorisk, økonomisk, markedsmæssigt og praktisk.

Byggejura: Du lærer om den del af juraområdet, der har sammenhæng med indhold af udbudsmateriale, fagentreprise samt tværfagligt samarbejde med byggesager.

Kommunikation: Du lærer praksisnær kommunikation, der tilpasset byggebranchen, værktøjer til at kommunikere på tværs af faglige skel og forskellige kulturer, både i skrift og tale. Klar og målrettet kommunikation er en nøgle opgave en for byggekoordinator.

Valgfag
: Udover den obligatoriske del af uddannelsen er der en valgdel, hvor du kan specialisere dig inden for følgende tre specialer: Entreprise, Virksomhed eller Bæredygtighed.

Praktik: 
Du indgår i et 10 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv finder. 


I afgangsprojektet skriver du en rapport inden for det område du har specialiseret dig, i et valgfrit emne i samarbejde med en virksomhed.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster