El installatør :: kea.dk
Uddannelser

El-installatør

Elinstallatøruddannelsen er en 2-årig videregående erhvervsakademiuddannelse, der giver dig en bred pallette af kompetencer, som gør dine karrieremuligheder efter endt uddannelse mangfoldige.

Som eksempel på jobmuligheder kan bl. a. nævnes:

  • Start af egen virksomhed (mulighed for at bestå Autorisationsprøven er indbygget i uddannelsen)
  • Ansættelse i et rådgivende ingeniørfirma
  • Leder af installationsarbejder i byggefirmaer
  • Projektleder i rådgivebranchen, entreprenørbranchen m.v.
  • Forskellige stillinger indenfor salg
  • Entrepriseleder eller lignende indenfor el forsyningsområdet

Uddannelsens kerneområder er Installationsteknik, virksomhed, Teknologi og projektering.

Ud over kerneområderne vil der blive undervist i en del fag, som vil understøtte de faglige mål i kerneområderne. Som eksempel på fag kan bl.a. nævnes Matematik, Informationsteknologi, Teknisk beregning, Sproglig kommunikation.

Studiets indhold og opbygning

1. studieår: 
Bygningsinstallationer og bygningsautomatik

Industrielle og tekniske installationer

Installationstekniske basiselementer (20 ECTS), Virksomhedsrelaterede elementer (20 ECTS), Teknologi og projektering (40 ECTS)

2. studieår:
Energiforsyningsanlæg

Bygningsinstallationer

Virksomhed

Valgfrie elementer:
Autorisation, stærkstrøm (5 ECTS),
Valgfag (10 ECTS), Praktik (15 ECTS), Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

Effektivisering og udvikling
Du får som el-installatør kompetence til at udføre el-tekniske installationer, bygningsautomatik og automatiske anlæg. I uddannelsen møder du den nyeste teknologi, så du kan håndtere opgaver med karakter af udvikling.

Kommunikation og dokumentation
Du vil være i stand til at samarbejde med de øvrige parter - myndigheder, leverandører, bygherrer, brugere, rådgivere og andre udførende og du vil fra projek­teringsfase til udførelse kunne bidrage med effektive og helhedsorienterede løsninger.

Projektledelse, entreprisestyring og virksomhedsdrift
Du kvalificerer dig både til rollen som rådgiver og rollen som projekt- eller entrepriseleder. Du lærer også at planlægge og styre de daglige opgaver og drive en installatørvirksomhed.

Praktikophold
I praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det du har lært på studiet.

Afsluttende projekt
Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne. Projektet ligger i forlængelse af praktikophold, som typisk vil danne grundlag for det afsluttende projekt.

EKSAMENER

Installatøruddannelsen har tre prøver:
1. årsprøven, der er placeret inden udgangen af 2. semester.
Praktikprøven, der afvikles umiddelbart efter praktikopholdet.
Det afsluttende eksamensprojekt

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster