Multimediedesigner :: kea.dk
Uddannelser

Multimediedesigner

Multimediedesigneruddannelsen er bygget op omkring 4 kerneområder: Design og visualisering, interaktionsudvikling, kommunikation og formidling og virksomheden. Du får input til at designe webportaler, mobile tjenester, digital kommunikation og spil foruden digital video, 3D og databaser.

Undervejs i dit studieforløb har du tæt kontakt til erhvervslivet, og du laver projekter i samarbejde med forskellige virksomheder. Du skal også i praktikophold, hvor du kan få lov til af afprøve dine færdigheder i praksis. Vi samarbejder med en lang række virksomheder og organisationer.

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Virksomheden (5 ECTS), Kommunikation og formidling (5 ECTS), Interaktionsudvikling (10 ECTS), Design og visualisering (10 ECTS)

2. semester: 
Virksomheden (5 ECTS), Kommunikation og formidling (10 ECTS), Interaktionsudvikliing (5 ECTS), Design og visualisering (10 ECTS)

3. semester:
Kommunikation og formidling (5 ECTS), Interaktionsudvikling (10 ECTS), Design og visualisering (5 ECTS), Valgfag (10 ECTS)

4. semester:
Praktik (15 ECTS), Afgangsprojekt (15 ECTS)

Design og visualisering
Konceptudvikling/responsive design/billedbehandling/brugergrænseflade design/designanalyse/visual identitet/æstetik/video og lyd/3D/animation/brugervenlighed

Interaktionsudvikling 
Frontend programmering og frameworks/scripting/dynamisk indhold /databasedesign /HTML/CSS/PHP/javaScript/SQL

Kommunikation og formidling 
Digital kommunikation /markedsanalyse/ UX/ netjournalistik/ kommunikationsanalyse/
mediesociologi/målgruppeanalyse/kommunikationsplanlægning

Virksomheden
Projektstyring/digital markedsføring /corporate identity /strategiudvikling /nethandel/m-og e-handel/budget/copyright-lovgivning/ teknologi og samfund/innovation

Valgfag
Udover de obligatoriske undervisningsforløb er der valgfag, hvor du kan specialisere dig inden for f.eks. Digital æstetik. Casual Games, 3D eller video. Der udvikles løbende nye valgfag i forhold til relevans og efterspørgsel

Praktik
Du indgår i et 10 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv finder.

Afsluttende eksamensprojekt
I afgangsprojektet laver du et digital projekt inden for uddannelsens kerneområder.

Eksamener

1. semester: Portefølje evaluering. Intern eksamen

2. semester: Rapport og produkt. Tværfaglig, mundtlig, ekstern projekteksamen

3. semester: Intern  eksamen for uddannelsens obligatoriske del og valgfag.

4. semester efter praktikopholdet er der en intern praktikprøve, som tager udgangspunkt i en rapport, der beskriver det individuelle praktikforløb. I slutningen af 4. semester ligger det afsluttende eksamensprojekt, som dækker alle uddannelsens kerneområder. Der udarbejdes et digital projekt og der gives en samlet karakter efter 7-trinskalaen.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster