Multimediedesigner :: kea.dk
Uddannelser

Multimediedesigner

Multimediedesigner uddannelsen er en digital design uddannelse der giver dig viden, færdigheder og kompetencer indenfor fokusområderne programmering, User Interface Design (UI), User Experience Design (UX) og forretningsforståelse.

Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet. Du kan arbejde som fx frontend-designer, frontend-developer, UX designer, Content manager, Content creator, E-commerce developer m.m.

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Interaktionsudvikling (10 ECTS) 
Design og visualisering (10 ECTS)
Virksomheden (5 ECTS)
Kommunikation og formidling (5 ECTS)

2. semester: 
Interaktionsudvikling (10 ECTS) 
Design og visualisering (10 ECTS)
Virksomheden (5 ECTS)
Kommunikation og formidling (5 ECTS)

3. semester:
Interaktionsudvikling (5 ECTS) 
Design og visualisering (5 ECTS)
Virksomheden (5 ECTS)
Kommunikation og formidling (5 ECTS)
Valgfag (10 ECTS)

4. semester:
Praktik (15 ECTS)
Afgangsprojekt (15 ECTS)

Interaktionsudvikling handler om strukturering, dokumentation og implementering af simple dynamiske multimedieapplikationer, udvikling af grænseflader, systemudvikling og brug af modeller.

Design og visualisering giver indblik i principper for UI design, digital design, udvikling og eksekvering af interaktive brugergrænseflader. Prototyping og udviklingsprocesser.

Virksomheden handler om innovation og ledelse af udviklingsprojekter

Kommunikation og formidling handler om udvikling af digitale brugeroplevelser, udviklingsprocesser og testmetoder.

Valgfag Udover de obligatoriske kerneområder er der valgfag, hvor du kan specialisere dig inden for f.eks. UX. UI eller frontend development. Der udvikles løbende nye valgfag i forhold til relevans og efterspørgsel

Praktik Du indgår i et 10 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv finder. 

Afsluttende eksamensprojekt I afgangsprojektet laver du en digital projekt inden for uddannelsens fokusområder.

 

Eksamener

1. semester: Portefølje evaluering. Intern eksamen

2. semesterDigitalt produkt og dokumentationsrapport. Tværfaglig, mundtlig, ekstern projekteksamen

3. semesterIntern eksamen for uddannelsens obligatoriske del og valgfag

4. semester: Efter praktikopholdet, er der en intern praktikprøve, som tager udgangspunkt i en rapport, der beskriver det individuelle praktikforløb. I slutningen af 4. semester arbejder du på det afsluttende eksamensprojekt, som dækker alle uddannelsens kerneområder. Der udarbejdes et digitalt projekt og en rapport. Der gives en samlet karakter efter 7-trinskalaen. 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster