Optagelse :: kea.dk
Uddannelser

Søg om Optagelse

Adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)

digital media

film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

fotograf

grafisk tekniker

mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)

skiltetekniker

teknisk designer

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav: Engelsk C

Optagelse med særlige tilladelse:

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV) 

Vejledning i ansøgning om IKV

IKV-ansøgningsskema

Optagelse:

Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). 

Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer.

Der lægges vægt på følgende kvalifikationer (udover din adgangsgivende uddannelse):

  • Erhvervserfaring på minimum 30 timer pr. uge - herunder også værnepligt og praktik. Praktikken må ikke være en del af den adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen kan være ansættelseskontrakter, lønsedler eller ATP-udskrifter.
  • Andre aktiviteter i minimum 3 måneder som f.eks. højskoleophold eller udlandsophold (ikke ferie). Frivilligt arbejde svarende til mindst 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan også indgå i vurderingen. Dokumentationen kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v.
  • Karakter-gennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse
  • Relevante IT-kurser, f.eks.: Adobe photoshop, Illustrator, html, CSS, Javascript. Kurser i tegning, skitsering, animation. Kurser i foto-, video- og lydredigering

Alle kvote 2 aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag.

Du skal søge elektronisk på: www.optagelse.dk 

Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.

Optagelsesområdets nr:81010
Adgangskvotient:7,7 (2017)
Uddannelsesstart sommer:27. august 2018
Uddannelsesstart vinter:29. januar 2018
Ansøgningsfrist:

Sommeroptag:

Du kan søge ind fra 1. februar.

Fristen for kvote 1 sommeroptag er den 5. juli kl. 12.

Fristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen

Vinteroptag

Du kan søge ind fra 15. september.

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12 (både kvote 1+2).

Endeligt svar: 22. december.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.kea.dkAnsøgningsskemaet kan udfyldes her på siden fra 15. september.

ANSØGNINGSSKEMA

Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser

Overflytning til KEA:

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster