Studieform :: kea.dk
Uddannelser

Studieform

Vi arbejder praksis- og problemorienteret
E-designuddannelsen er problemløsende, projektorienteret, erhvervsrettet og virkelighedsnær. Vi ønsker at konfrontere vores studerende med virkeligheden. Praksis- og problemorienteret betyder for os, at vi laver projekter, der tager udgangspunkt i reelle cases, som ofte er i samarbejde med virksomheder, der har konkrete problemstillinger, der skal løses. Det betyder også, at vi opfordrer dig som studerende til at indgå samarbejder med virksomheder og iværksættere. Dette foregår gennem praktikken. Vi arbejder også med det praksisorienterede gennem praktiske øvelser og projektarbejde, hvor du som studerende opnår en individuel og erfaringsbaseret læring gennem 'learning by doing.' Problemformuleringen danner udgangspunkt for projektarbejdet.

Gruppearbejde
E-designuddannelsen indeholder ofte gruppearbejde som arbejdsform i projektforløbene. Formålet er at træne de studerendes arbejdskompetencer, afspejle den faglige praksis og at lære at arbejde i et format, der er relevant på et tværfagligt studie som E-design.
På E-design benytter vi os af forskellige måder at sammensætte grupper på i de forskellige projekter. Gruppernes sammensætning afhænger dels af, hvornår på studiet, projektet er placeret, dels af hvilken type, det er.

Uddannelsen til E-designer ligger på Nørrebro sammen med andre designuddannelser. Se billeder af studiemiljøet her.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster