Sådan læser du studieordningen :: kea.dk
KEA life

Sådan læser du studieordningen

Målet med dit studieforløb er at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområder med erhvervsmæssig relevans for din uddannelse. Udgangspunktet er, at undervisningen foregår på videregående niveau.

Viden, færdigheder og kompetencer bruges i studieordningen til at beskrive de konkrete mål i uddannelsen, det vil sige dit udbytte i form af det du lærer. Begreberne viden, færdigheder og kompetencer bruges også i EU som en fælles referenceramme, der skal bidrage til at sammenligne uddannelser, så det for eksempel bliver muligt at give merit. I din studieordning kan du se læringsmålene for din uddannelse, som er inddelt i viden, færdigheder og kompetencer.

  • Viden og færdigheder kan læres og er grundlaget for kompetence. Viden opnår vi ved at sætte os ind i noget gennem undervisning, læsning og så videre, mens færdighederne kommer gennem øvelser og derfor svarer til praksis.
  • Kompetence opnås når ny viden og nye færdigheder smelter sammen og bliver det samlede grundlag for at handle kompetent, betydende at vi er i stand til at bruge både teori og praksis til at løse en opgave.

I din studieordning kan du se, at der til de forskellige fag er knyttet et antal ECTS-point. ECTS er en forkortelse af European Credit Transfer System. Det er en EU-standard, som blandt andet bruges til at overføre merit for moduler, der ligger på samme uddannelsesniveau, men er gennemført på forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

ECTS-point angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til i arbejdstid. Et semester svarer til 30 ECTS. Det er en målestok for det arbejde, du som studerende skal lægge i dit studie. Da der er tale om en fuldtidsuddannelse kan ECTS omskrives til en indsats på 37 timer pr. uge fordelt på forberedelse, opgaver og undervisning. På et år indgår også normal ferietid for en fuldtidsmedarbejder. Derimod siger ECTS-point IKKE noget om fagligt niveau, sværhedsgrad eller antal undervisningstimer.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster