KEA Business Forum :: kea.dk
KEA life

KEA Business Forum

KEA Business Forum er et forum for erhvervsfolk og studerende, der mødes til skiftende temaer med oplæg og debat. Det vil sige, at gæstetalere indgår i programmet, der normalt omfatter kendte erhvervsfolk, der kan perspektivere et tema fra nye sider, for eksempel teknologisk, designmæssigt og kommunikationsmæssigt. Erhvervsfolkene matches med studerende, der præsenterer et projekt, som passer til temaet.

Et eksempel inden for temaet design og markedsføring er en projektgruppe, der i 2012 sammen havde lavet et projekt for Vespa, der havde til formål at relancere den italienske scooter i et nutidigt design. Præsentationen omfattede såvel overvejelserne over, hvordan man kan redesigne og samtidig være tro over for det oprindelige udtryk, og hvordan et nyt design kan kommunikeres, så kunderne tager det nye design til sig. Faktisk var Vespa så tilfreds, at gruppen blev inviteret til Italien.

KEA opfordrer virksomheder til at give studerende opgaver. Det sker primært efter to modeller:

  • Opgaven stilles til en projektgruppe. Udgangspunktet er i dette tilfælde, at projekt-gruppen bruger et helt semester på at lave et projekt, der går ud på at løse virksomhedens problem. Projektarbejdet sker i samarbejde med virksomheden, der som oftest har rollen som ”kunde” hos projektgruppen. Virksomheden får en gennemarbejdet løsning, der kan løse virksomhedens problem.

  • Opgaven stilles til en hel årgang på en relevant uddannelse. Årgangen har typisk 14 dage til at løse opgaven, hvorefter virksomheden giver feedback på løsningsforslagene. Denne måde at samarbejde på giver mange løsninger, men den korte tidsramme gør, at løsningerne ofte ikke er helt færdige. Der kan indgås aftale om at afslutte de projekter, virksomheden er interesseret i at se færdige.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster