Ph.d. projekter :: kea.dk
Forskning & Innovation

ph.d. projekter

KEA medfinansierer i stigende grad Ph.d. projekter, som bidrager til en konstant forskningskvalificeret udvikling af KEA´s uddannelser. Samtlige Ph.d. forløb på KEA skal være behovsorienterede, anvendelsesorienterede og tage afsæt i praksis.


MATERIAL DRIVEN DESIGN

Mette Bak Andersen
E: meba@kea.dk

Projektet fokuserer på materialets rolle i designprocessen og undersøger, om man ved at ændre den, kan komme tættere på en reel bæredygtig produktion. I projektet bliver den naturvidenskabelige forståelse af relationen mellem det fysiske og materialet, ligesom naturens egen måde at designe og bygge på, brugt som fundament for en skabelon til en ny designproces som er materiale drevet. Det vil sige, en proces, hvor materialet i højere grad er med fra starten, og ofte bliver designet og udviklet simultant med formgivningen af produktet.


KRITERIER FOR DIGITALE TEKNOLOGIVALG

Jesper Balslev
E: jeba@kea.dk

Ph.d. projektet ønsker at undersøge, hvordan det faglige menneske kan etablere kriterier for valg af digitale teknologier til innovative formål - enten som generelt, professionelt menneske eller i en vidensoverførende rolle, f.eks. som underviser overfor studerende. Hypotesen er, at der samtidigt med et digitalt potentiale også er fare for overdigitalisering af visse processer, og måske også en risiko for overinvestering i en bestemt idé om det digitale potentiale. Ambitionen er at undersøge processer fra andre og ældre fagligheder end den specifikt digitale, f.eks. byggeri, arkitektur og design. Forhåbentlig kan det hjælpe til at udvinde generel viden om frugtbare kriterier for teknologivalg i innovationsøjemed,.

Projektet er tilknyttet filosofi, Roskilde Universitet, ph.d.-skolen for Kultur, Sprog og Filosofi.


Remixkultur & remixing som værensform

Morten Grønborg
E: mogr@kea.dk

Ph.d.-projektet handler om remixkulturen og dens manifestationer – remixing, kopiering, sampling, genbrug og anden modificering af tegn og kulturelle produkter – samt samt remixing som’væren-i-verden’. Kulturen har rod i en iboende, menneskelig evne til at udvikle nyt gennem syntetisering og kombinatorik af noget allerede eksisterende og er desuden en konsekvens af en overordnet, samfundsmæssig transformation.

Projektet er tilknyttet filosofi, Roskilde Universitet, ph.d.-skolen for Kultur, Sprog og Filosofi.


Valg og validering af metoder i design og designundervisning

Per Liljenberg Halstrøm
E: plha@kea.dk

Projektet undersøger og afprøver om den retoriske lære om topik (afledt af topos som er det græske ord for ’sted’) kan bruges af designere til at se deres idéer fra mange vinkler og til at søge efter argumenter for de valg, de træffer i løbet af en designproces.

Projektet er tilknyttet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen. Kunstakademiets Designskole, Center for Teori og metode og Københavns Erhvervsakademi, Forskning & Innovation.

ARTIKLER

Design as co-evolution of problem, solution, and audience
Af Per Liljenberg Halstrøm & Per Galle
Udgivet i Artifact, 2014 | Volume III, Issue 4 | Pages 3.1-3.13


POST-RETAIL CSR IN THE FASHION INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND DILEMMAS

Kerli Kant Hvass
E: kkh@kea.dk

Projektet er skabt i samarbejde med CBS (Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse),BESTSELLER og Røde Kors. Projektet fokuserer på bæredygtighed i modebranchen og vil finde svar på, hvilke forretningsmodeller og samarbejdsformer der kan udvikles i branchen for at forlænge tøjs livscyklus.


Sustainable Housing - from a User Perspective

Jan Johansson
jajo@kea.dk

Ph.d projektet vil forsøge at belyse spændingsfeltet mellem arkitektur, bæredygtighed og relationen til brugerne. Projektet fokuserer på almene bæredygtige boligbebyggelser lokaliseret i Danmark.


Photography and Fieldwork. A Designerly Approach to Visual Field Engagement

Lene Hald
E: 
leha@kea.dk 

Ph.d., der i teori og praksis undersøger fotografiets æstetiske, transformative og participatoriske potentialer i en designetnografisk kontekst. Projektet tager afsæt i den visuelle literacy som er essentiel i visuel designpraksis, og trækker desuden på felterne visuel sociologi, co-design, fototerapi og dokumentarfotografi. Det specifikke case-studie afsøger, hvorledes deltagerbaseret fotografi, æstetiske oversættelser og designetnografiske eksperimenter kan kaste lys over unges identitetsforhandling, som den finder sted igennem billeder.

Ph.d.en laves i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademi og KEA Københavns Erhvervsakademi / Forskning & Innovation.


Den meningsfulde samtale

Ida Weidner
E: idaw@kea.dk 

Formålet med undersøgelsen er at belyse studerende og vejlederes opfattelse af vejledningens muligheder for at påvirke frafald med et særligt fokus på, hvordan de studerende bruger læringen fra vejledningen i deres hverdag.

Med udgangspunkt i poststrukturalistisk teori fortages deltagerobservation af udvalgte vejledningssituationer og semistrukturerede interviews med studerende og vejledere.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster