Akademi 2013 :: kea.dk
Forskning & Innovation

Akademi - Intraprenørskab gennem kunstnerisk og teknologisk prototyping

Formålet med Akademi kurset er at styrke studerendes samarbejde på tværs af fagligheder og at træne de studerende i at se deres faglighed anvendt til udvikling og løsning af aktuelle problemstillinger i en virksomhedskontekst.

Kurset baseres på et tæt samarbejde med udvalgte virksomheder. De studerende vil besøge virksomheden flere gange med henblik på at øge deres organisationsforståelse og deres forudsætninger for at udvikle bæredygtige løsninger.

Kurset er under udvikling og udbydes i foråret 2014.

TEMA / INTRAPRENØRSKAB SOM RAMME
[Intraprenørskab = inden for rammerne af en virksomhed eller organisation at skabe nye processer, produkter eller services, som kan tilføre værdi til den gældende organisation og omverden. Den værdi der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.]

De studerende vil arbejde sammen i tværfaglige teams, som fungerende konsulenter for en virksomhed. Størstedelen af udviklingsarbejdet vil foregå i og i samarbejde med virksomheden. De studerende bliver indført i virksomhedens aktuelle problemstillinger og indgår i et tæt samarbejde med organisationen for at forstå de gældende rammer, udfordringer og muligheder. Under kurset vil de studerende løbende skulle præsentere deres oplæg for ansatte i virksomheden og modtage feedback, kritik og input. På den måde trænes studerende i at forstå deres idéudvikling og løsningshåndtering i konteksten af en virksomheds behov og udfordringer.

TEMA/PROTOTYPING SOM METODE
[Prototype= et tidligt prøveeksemplar eller en model bygget til at teste et koncept, produkt eller en proces.]

Prototyping er anerkendt kunstnerisk og kreativ metode, der hjælper udviklere til at afprøve produkt, idé, service eller løsning i samarbejde med målgruppen og aktuelle modtagere. Fordelen ved prototyping er, at det er en brugerinddragende metode, fordi udvikler og bruger har noget konkret og ofte fysisk at forholde sig til i afprøvnings- og udviklingsfase. Således er der god mulighed for løbende at tilrette løsningen i overensstemmelse med den ønskede effekt hos slutmodtageren.

Akademi  er støttet af Fonden for Entreprenørskab.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster